Η Ελλάδα στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASCALSΑναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συμμετοχή στο κοινό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ASCALS (Advanced Solutions for Camouflage of Land Systems Using Smart AND Adaptive Materials), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ως πρόγραμμα κατηγορίας Β’. 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των € 141.540, για το έτος 2022, και € 45.860 για το 2023.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η εύρεση νέων υλικών και οι διαδικασίες εφαρμογής τους για ενεργητική/προσαρμοστική απόκρυψη χερσαίων συστημάτων στα πεδία ViS (ορατό), NIR (εγγύς υπέρυθρο), IR (υπέρυθρο) και ραντάρ. 

Αρχικά, η έρευνα θα επικεντρωθεί στο να καταδείξει δυνατότητες γενικών τεχνικών με βάση δύο μηχανισμούς: Την απορρόφηση (Absorption) και τη συσκότιση (Obscuring) και την πρόληψη της θερμικής ακτινοβολίας. 

Σε δεύτερη φάση, οι πλέον υποσχόμενες λύσεις θα βελτιωθούν, θα αναπτυχθούν 1-2 συστήματα επίδειξης, θα τοποθετηθούν σε χερσαίες πλατφόρμες και θα δοκιμαστούν στο πεδίο.