Ο Αρχηγός ΓΕΣ γνωρίζει αυτό που συμβαίνει σε στέλεχος του ΣΞ;Έγγραφο της ΕΣΠΕ Λάρισας με θέμα την απόρριψη αιτήματος από την 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ σε στέλεχος των ΕΔ το οποίο αντιμετωπίζει Σοβαρότατα Προβλήματα Υγείας για δίμηνη παράταση στα στρατιωτικά οικήματα.
 
Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΕΣΠΕΛ:
 
Μέριμνα Προσωπικού (Απόρριψη Αιτήματος Στελέχους με Προβλήματα Υγείας για την Παράταση Στέγασης σε Στρατιωτικά Οικήματα)

1. Σας αναφέρουμε ότι, με έντονα συναισθήματα λύπης και απογοήτευσης δεχθήκαμε προσφάτως ενημέρωση συναδέλφου μας, η οποία παρά τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει (και τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της), κι ενώ διανύει περίοδο ανάρρωσης, εκλήθη να εξέλθει των οικημάτων ΣΟΕΠΟΠ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ κατόπιν απορρίψεως σχετικού (2ου διαδοχικού) αιτήματος για 2μηνη παράταση της στεγάσεως της. 

2. Συναφώς αναφέρεται ότι, η εν λόγω συνάδελφος προ υποβολής του παραπάνω αιτήματος (και μετά την απόρριψη του 1ου αιτήματος, παρατάσεως στέγασης), εξέφρασε εγγράφως την επιθυμία ακρόασης από την ιεραρχία, προκειμένου να υπενθυμίσει τα ήδη γνωστά στην υπηρεσία και περιεχόμενα στον ατομικό της φάκελο προβλήματα υγείας και να αναλύσει προφορικά τους λόγους και τους παράγοντες που καθιστούν τη μετακόμιση της οικοσκευής της δυσχερέστατη στην παρούσα συγκυρία. Επί της έγγραφης αιτήσεώς της ουδέποτε έλαβε απάντηση.

3. Αντιθέτως η υπηρεσία, εξαντλώντας την αυστηρότητά της, προέβη στην τυπική εξέταση του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του (α) σχετικού, αγνοώντας τον βασικό παράγοντα «Υγεία», που θα όφειλε να λαμβάνει υπόψη ακόμη και κατ’ εξαίρεση, σε ανάλογες περιπτώσεις επί θεμάτων μέριμνας προσωπικού στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Κατόπιν των παραπάνω και με γνώμονα τις ανθρώπινες διαστάσεις της κατάστασης που προέκυψε, γεννώνται τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

α. Πώς προσδιορίζεται και πως γίνεται αντιληπτή η Μέριμνα Προσωπικού στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκ μέρους της Υπηρεσίας; 

β. Στην προκειμένη περίπτωση το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ ενημερώθηκε επί του θέματος; Και ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προέβη;

γ. Μετά τη λήψη αποφάσεως και εν συνεχεία ενημέρωσης της συναδέλφου, υπήρξε κάποια επικοινωνία με το Στέλεχος, προκειμένου να καταγραφεί η οποιαδήποτε ανάγκη και να παρασχεθεί εναλλακτική μορφή βοήθειας – στήριξης της Υπηρεσίας (π.χ. η προσωρινή στέγαση του Στελέχους στους Ξενώνες του Σχηματισμού);

5. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το (β) σχετικό, σε μια ανάλογη περίπτωση Μέριμνας Προσωπικού και πέραν των προβλέψεων στα θεσμικά κείμενα, ο νυν κ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς (κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους) προέβη στην παράταση στεγάσεως στα στρατιωτικά Οικήματα (ΟΣΕΑΑΥ) για 6 επιπλέον μήνες, σε οικογένειες στρατιωτικών που επιμελούνται  Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

6. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προτείνει:

α. Την επανεξέταση του θέματος που προέκυψε. 

β. Την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση επιπέδου της Μέριμνας Προσωπικού. 

γ. Την ουσιαστική επικοινωνία της Υπηρεσίας με τα Στελέχη της, καταγράφοντας σε πρωτογενή βάση το σύνολο των θεμάτων που τα απασχολούν. 

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο