ΥΠΕΘΑ για νυχτερινή αποζημίωση: Εγκρίθηκε η ΚΥΑ από ΥΠΟΙΚ και αναμένεται η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ για καταβολή οφειλομένωνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Όπως ήδη σας είχα ενημερώσει, μέσω της παρούσας διαδικασίας, το γεγονός ότι δεν είχε εισέτι εκδοθεί η οικεία ΚΥΑ, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), οφειλόταν στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ετών 2019 - 2022.

Περαιτέρω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο ΥΠΟΙΚ, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προέβη στη σύνταξη του σχετικού σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ και αναμένεται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).

Το προκαλούμενο από τη ρύθμιση ετήσιο κόστος εκτιμάται στα 25 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο, κατόπιν επικοινωνίας με το ΥΠΟΙΚ, πρόκειται να ενταχθεί στον Π/Υ έτους 2023.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ