Νέο Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Αλλαγές στο βαθμολογικό ΑΣΣΥ και ΕΜΘΑλλαγές στο βαθμολογικό των ΑΣΣΥ και ΕΜΘ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, μας τα αποκαλύπτει ο π. Προέδρος της ΠΟΕΣ Συνταγματάρχης ε.α. Ανέστης Τσουκαράκης.

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών - μονιμοποιηθεισών εθελοντριών:


Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας- Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989