ΣΑΣΜΥ: Οικονομικά – Νέο Μισθολόγιο. Αποκατάσταση Αδικιών Αποφοίτων ΑΣΣΥΗ θέσπιση νέου μισθολογίου δικαιότερου, ειδικά για τα ποιο χαμηλόβαθμα στελέχη ήταν μια προεκλογική δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού προς τα στελέχη των ΕΔ. Μετά την παρέλευση 3,5 ετών διαπιστώνουμε καθημερινά ότι έχει αθετήσει την υπόσχεση του (δεν έχει ψηφιστεί κάτι μέχρι στιγμής).

Έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των συναδέλφων σχετικά με το ζήτημα του μισθολογίου. Η αλήθεια είναι ότι το ισχύον μισθολόγιο δεν ικανοποίησε την συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων, διότι αφενός δεν αποκαταστάθηκαν οι αποδοχές στο επίπεδο του 2012, όπως αποφάνθηκε με την ιστορικής σημασίας απόφασή του το ΣτΕ και αφετέρου το συγκεκριμένο νομοθέτημα υπήρξε άτολμο από πλευράς περιεχομένου, καθόσον δεν είναι αντιπροσωπευτικό του έργου και της προσφοράς των μελών μας, στελεχών των ΕΔ.  

Η προσεκτική μελέτη του σχετικού νόμου Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) ,που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αναδεικνύει τις βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις και την ελλιπή επεξεργασία που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο περιεχόμενό του. Οι διατάξεις δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη εσωτερική ισορροπία, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επιπλέον δεν ικανοποιείται μια σειρά παγίων διεκδικήσεων του ΣΑΣΜΥ, όπως παρακάτω: 

 α.    Χορήγηση Ειδικής Αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση που θα αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου για όλες τις ώρες νυχτερινής απασχόλησης.

      β.   Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας, που χορηγείται με το ισχύον μισθολόγιο, με επαύξηση της τάξεως των 100,00€, αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό που αποδεδειγμένα εκτελεί υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας 24ωρης διάρκειας.

      γ.  Καθιέρωση ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 46,00€, για κάθε ημέρα εργασίας Πέραν του Πενθημέρου την εβδομάδα (μέχρι 2 ημέρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο για εργασία σε αργίες και επιλέξιμες), όπως  ισχύει μέχρι σήμερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην μόνο των ΕΔ. 

      δ.  Καθιέρωση Επιδόματος Στέγασης (ενδεικτικά: ποσού ύψους 100,00€) για το προσωπικό που υπηρετεί σε τόπο μη επιθυμίας του, εφόσον αφενός δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση έως 50 χλμ από τον τόπο υπηρέτησης και αφετέρου δεν στεγάζεται σε Στρατιωτικό Οίκημα.

      ε.   Ρύθμιση μισθολογικών κλιμακίων αποφοίτων ΑΣΣΥ για όσους εντάσσονται στη Β’ Κατηγορία, καθόσον μεταξύ εισαγωγικού και καταληκτικού κλιμακίου ο ΒΜ αποκλίνει σημαντικά 
(Αναλυτικές προτάσεις στο  συνημμένο έγγραφο). 
.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την, εκ μέρους σας, ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την αποτροπή θεσμοθέτησης ρυθμίσεων που διαιωνίζουν μία κυριαρχική αντίληψη εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ,  διευρύνουν επιλεκτικά το έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και δεν συνάδουν με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των κρατικών οργάνων και φορέων της δημόσιας διοίκησης. 

Ο ΣΑΣΜΥ(Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών) μετά από παρότρυνση των μελών του συνέταξε και σας αποστέλλει το εν λόγω έγγραφο με σκοπό να σας γνωστοποιήσει τους προβληματισμούς των μελών του για το συγκεκριμένο ζήτημα

Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας ανάδειξη και δημοσίευση των θέσεων και προτάσεων του Συνδέσμου μας (ΣΑΣΜΥ). 

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΣΑΣΜΥ)