Αντιδράσεις Στρατιωτικών για την αύξηση των μεριδίων του ΜΤΣ στους Ανώτατους ΑξκούςΤο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανήκει σε όλους τους Στρατιωτικούς .Να αποσυρθεί η διάταξη ντροπή του νομοσχεδίου που δίνει αυξήσεις μόνο σε ανωτάτους ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  μεταφέρει την απογοήτευση αλλά και αγανάκτηση εκατοντάδων μελών μας Στρατιωτικών που βλέπουν στο άρθρο 30 του Νομοσχεδίου που έφερε για διαβούλευση το ΥΠΕΘΑ να περιλαμβάνει διάταξη που αυξάνει τα μερίδια στο ΜΤΣ μόνο στους Ανώτατους Αξκούς εξαίροντας απροκάλυπτα όλους τους υπολοίπους μετόχους.

          Η Ένωση μας θεωρεί την διάταξη αυτή ντροπή για την ιστορία του Ταμείου μας και ζητεί την άμεση απόσυρσή της .

           Επανερχόμαστε στο χρόνιο δίκαιο αίτημά μας για την δημιουργία ατομικού λογαριασμού για κάθε μέτοχο στο ΜΤΣ και να λαμβάνει μερίσματα από το Ταμείο μας αναλόγως αποκλειστικά των εισφορών του στο Ταμείο ,σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα έσοδα του ΜΤΣ.

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο