ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Όλη η προκήρυξηΑπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 148 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι οι παρακάτω:


615772492-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΣΕΩΝ by enoplos.gr