Οι στρατιωτικοί αντιδρούν με την ΚΥΑ για την νυχτερινή απασχόληση.ΠΟΜΕΝΣ: ΌΧΙ στην απαξίωση του Στρατιωτικού προσωπικού με την εφαρμογή της ΚΥΑ για την νυχτερινή απασχόληση.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, ως η θεσμική εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, δεν μπορεί παρά να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της, μεταφέροντας σας την αγανάκτηση του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την αχαρακτήριστη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, όπου περιορίζει δραματικά τις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία σε βάρος των δικαιούχων συναδέλφων μας στρατιωτικών που εκτελούν νυχτερινή εργασία.

2.   Η αχαρακτήριστη, επαναλαμβάνουμε, ΚΥΑ των ανωτέρω Υπουργείων (που εδώ και έξι έτη όφειλαν να είχαν εκδώσει για την καταβολή των νυχτερινών μας),όχι μόνο θίγει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο ανέμενε υπομονετικά όλα αυτά τα έτη, όχι μόνο δημιουργήθηκε περιορίζοντας τα νομοθετημένα εργασιακά μας κεκτημένα, αλλά αφήνει και έκθετο τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος από το βήμα της ΔΕΘ δεσμεύτηκε για την άμεση καταβολή των νυχτερινών, όπως οφείλει η Πολιτεία να πράξει σε συμμόρφωση με τους νόμους που η ίδια έχει θεσπίσει.

3.   Είναι γνωστό ότι ο (α) σχετικός νόμος, για την αποζημίωση της Νυχτερινής Απασχόλησης είναι σαφής και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ή παρερμηνειών, όπως έχουν κρίνει σωρεία δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους ενάγοντες στρατιωτικούς. Ωστόσο η πρόσφατα υπογραφείσα ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις οποίες δυστυχώς δεν  είναι υπερβολή να μιλάμε για πλήρη απογοήτευση, στα όρια του εμπαιγμού.

4. Συγκεκριμένα:

   α. Η ΚΥΑ δεν περιέχει απλώς ανώτατο όριο αποζημίωσης, όπως προβλέπει ο νόμος και όπως αντιστοίχως εφαρμόζεται στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικούς Πυροσβέστες και Λιμενικούς), αλλά αντιθέτως περιλαμβάνει ρυθμίσεις «δημιουργικής λογιστικής», οι οποίες καταργούν επί της ουσίας την βασική πρόβλεψη του νόμου ότι κάθε ώρα νυχτερινής εργασίας αποζημιώνεται με 2,77€ !!!!!!!!!!!!!

   β. Αν και οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης ορίζονται από 22:00 έως 06:00, δηλαδή 8 ώρες, εντούτοις αυτές «πετσοκόβονται» ήδη από την 1η Υπηρεσία που εκτελεί ένα στέλεχος ανά μήνα, αφού αυθαιρέτως ορίζεται ότι αυτή δικαιολογεί πέντε (5) ώρες !!!!!!!!!!!!! Αντίστοιχα κλιμακώνονται οι 2, 3, 4, 5 και άνω υπηρεσίες ανά μήνα, με περικοπή ωρών χωρίς καμία δικαιολογητική βάση. Επομένως, δεν πρόκειται για ανώτατο όριο, αλλά για «κλιμάκωση» του ύψους της αποζημίωσης που εντέλει έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις προβλέψεις του νόμου.

   γ. Το σχέδιο ΚΥΑ περιλαμβάνει με τρόπο καταχρηστικό, μόνο όσους εκτελούν 24ωρη διατεταγμένη υπηρεσία με διανυκτέρευση και εξαιρεί με προκλητικό τρόπο μια σειρά περιπτώσεων αποδεδειγμένης νυχτερινής εργασίας (υπηρεσία στο εξωτερικό, ασκήσεις, βάρδιες, κατηγορίες στελεχών) χωρίς να παρέχεται στο νόμο οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση, ήτοι:

       (1) Τους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό.

       (2) Τους μαθητές Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης.

       (3) Τους συνάδελφους μας Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

       (4) Τους συμμετέχοντες σε ασκήσεις, νυχτερινές εκπαιδεύσεις και λοιπές έκτακτες δραστηριότητες στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και σε έκτακτες υπηρεσίες διάρκειας μικρότερης του 24ώρου που περιλαμβάνουν νυχτερινή απασχόληση.

       (5) Τα στελέχη που εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο για εργασία που παρέχουν στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου.

   δ.  Η ΚΥΑ δεν περιέχει καμία ρύθμιση για αναδρομική καταβολή των νυχτερινών, παρά το γεγονός ότι οι δικαστικές αποφάσεις κρίνουν ότι το Δημόσιο όφειλε να τα καταβάλει από το 2017.

   ε.  Επιπλέον η ΚΥΑ καταπατά αδικαιολόγητα την πρόβλεψη του νόμου, για αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, εισάγοντας περιορισμό που δεν εξουσιοδοτείται από τον νόμο, καθόσον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτήν, στελέχη που δεν εκτελούν καθόλου 24ωρες Υπηρεσίες, όπως αυτές διαχωρίζονται στα αναγραφόμενα της, αλλά κυλιόμενες βάρδιες ή παρέχουν εργασία στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου, θα εκπίπτουν του δικαιώματος αποζημίωσης.

5.    Στην πραγματικότητα με την εφαρμογή της υπογραφείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εξαιρείται και "τιμωρείται" το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα:

    α. Οι στρατιωτικοί που εναλλάσσονται σε κυλιόμενες υπηρεσίες προκειμένου, λόγω έλλειψης προσωπικού,  να είναι εφικτή σε πολλές Μονάδες η λειτουργία επιστασιών των ΕΔ καθόσον αυτές δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν εάν τα στελέχη εκτελούσαν απλά τον μέγιστο αριθμό των εικοσιτετράωρων υπηρεσιών που προβλέπεται από τις διαταγές για τον βαθμό που φέρουν. (π.χ. Μετεωρολόγοι, Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Συνοδοί Στρατιωτικών Σκύλων, Ομάδες Άμεσης Επέμβασης κλπ).

    β. Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που εκτελεί υπηρεσίες βαρδιών στα στρατιωτικά Νοσοκομεία μαζί με το παραϊατρικό προσωπικό, τους τραυματιοφορείς, τους οδηγούς ασθενοφόρων κλπ.

    γ. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελούν νυχτερινές περιπολίες στον ποταμό Έβρο από κοινού με τους αστυνομικούς, ενώ οι αστυνομικοί θα πληρώνονται ορθώς, την ίδια στιγμή για την νυχτερινή τους υπηρεσία !!!

Υπενθυμίζουμε ότι η νυχτερινή αποζημίωση, σύμφωνα με το νόμο, συναρτάται αποκλειστικά με την παροχή εργασίας τη νύχτα χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση ή αστερίσκο, όπως ακριβώς ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

6.   Επισημαίνεται ότι αντίστοιχη ΚΥΑ έχει ψηφιστεί με το (β) σχετικό, για το προσωπικό που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας και είναι εμφανής η διάκριση  σε βάρος των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, που όπως φαίνεται οφείλεται σε ατυχείς κυβερνητικούς χειρισμούς, καθόσον μεταξύ άλλων προβλέπει:

    α. Αποζημίωση, ορθώς, για τους Αστυνομικούς – Πυροσβέστες – Λιμενικούς, μέχρι 64 ώρες τον μήνα για την κάθε νυχτερινή τους εργασία (όχι 24ωρη), χωρίς ποσόστωση, ενώ αντίστοιχα για τους Στρατιωτικούς προβλέπεται ποσόστωση ωρών ανά υπηρεσία και όχι το σύνολο των ωρών που εργάστηκαν και μέχρι 28 ώρες τον μήνα.

    β. Για τα Σώματα Ασφαλείας, ορθώς, έχουν προβλεφθεί 21.500.000 ώρες αποζημίωση τον χρόνο, ενώ για το προσωπικό των ΕΔ που είναι πολυπληθέστερο, έχουν προβλεφθεί μόνο 8.863.836 ώρες αποζημίωση.

    γ. Το σύνολο των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, ορθώς, πληρώνονται από το 2017, ενώ οι στρατιωτικοί - όσους προβλέπει η ΚΥΑ - που εκτιμάται ότι θα είναι λιγότερο από το 50% του συνόλου λόγω των πολύ άστοχων εξαιρέσεων, θα πληρώνονται με καθυστέρηση 6 ετών από το 2023.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι ντροπιαστική για το θεσμό των ΕΔ, και προσβάλει διαχρονικά την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μας προκαλεί δε ιδιαίτερη εντύπωση πως οι συντάκτες αυτής, χρησιμοποιούν με τόση ευκολία κάθε είδους τερτίπια και πιθανές μηχανορραφίες για να περιορίσουν τη χορήγηση του επιδόματος νυχτερινής εργασίας παρακάμπτοντας τις νομικά θεσμοθετημένες υποχρεώσεις προς το αντίθετο.

8.   Ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, καταθέτουμε τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

     α. Γιατί κύριοι Υπουργοί μας αδικείτε τόσο κατάφορα απέναντι στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που ορθώς αποζημιώνονται για το έργο - προσφορά τους; Πείτε μας έναν λόγο για τον οποίο δεν δικαιούμαστε ίση ή αντίστοιχη μεταχείριση με τα στελέχη αυτά.

    β. Ποιος ο λόγος να εξαιρείτε προσωπικό από την αποζημίωση αυτή όταν αποδεδειγμένα εργάζεται τις νυχτερινές ώρες παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών;

   γ. Ποιος ο λόγος να εργαζόμαστε με περιορισμένο αριθμό ανώτατων νυχτερινών ωρών σε σχέση με τα στελέχη των Σ.Α.;

   δ. Ποιος ο λόγος να μην αποζημιωθούμε για τις νυχτερινές ώρες εργασίας όλοι οι στρατιωτικοί που εκτελέσαμε από το 2017;

   ε. Ποιος ο λόγος να εξαιρείται ολόκληρος ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) από την αποζημίωση αυτή;

   στ. Ποιος ο λόγος να δεσμεύετε μικρότερο κονδύλι αποζημίωσης για το προσωπικό των ΕΔ σε σχέση με αυτό των ΣΑ που ορθώς διαθέτετε, ενώ εμείς αποτελούμε ανώτερο αριθμητικά εργασιακό δυναμικό;

   ζ. Από πού πηγάζει το δικαίωμά σας να παρακάμπτετε το νομοθετικό πλαίσιο και να εισάγετε δική σας έμπνευσης μηχανισμούς εξαίρεσης χορήγησης της αποζημίωσης αυτής όπως την υποχρέωση εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας;

   θ. Ποια η άποψη των Αξιότιμων κ. ΑΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων για όλα αυτά; Τους ικανοποιεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ που στα δικά μας μάτια, το προσωπικό που βρίσκεται υπό τις διαταγές τους, φέρεται να αντιμετωπίζεται ως εργαζόμενοι Β’ κατηγορίας;

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

9. Εσείς που γνωρίζετε τον υψηλό βαθμό συναίσθησης της ευθύνης των Ελλήνων Στρατιωτικών, μην αρκείστε στο να εκθειάζετε τις ΕΔ για τα αποτελέσματά τους και διεκδικήστε μαζί μας αυτά που μας αξίζουν, χωρίς αστερίσκους και προκλητικές εξαιρέσεις.

Μην θεωρηθείτε συνυπεύθυνοι στην προσβλητική αντιμετώπιση, που μέσω αυτής της ΚΥΑ, υφιστάμεθα τα στελέχη των ΕΔ. 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

10. Σας καλούμε όπως αξιολογήσετε την εμφανή μας δυσαρέσκεια και δώσετε τις κατευθύνσεις αυτές που κρίνετε, ώστε να σταματήσει αυτή η προκλητικά απαξιωτική αντιμετώπιση των στελεχών των ΕΔ από την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία, καθόσον η νυχτερινή αποζημίωση, καθορίζεται αποκλειστικά από την παροχή εργασίας τη νύχτα και μόνο, στον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

11. Στην μνήμη των αμέτρητων Ηρώων, οι οποίοι στο διάβα των αιώνων υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους τα υψηλά ιδανικά του Ελληνικού Έθνους, σας καλούμε όπως έμπρακτα τιμήσετε τη σημερινή γενιά των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων που άοκνα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αποδεικνύουν πως διαθέτουν άριστη εκπαίδευση, εξαιρετική μαχητική ικανότητα και πνεύμα αυτοθυσίας, θυσιάζοντας ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, στην υπεράσπιση των ιδανικών του Έθνους. 

12. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος  Παναγιωτίδης,  τηλέφ. 6983 503377. 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο