Προαγωγές ΕΜΘ Αρχιλοχιών Ο-Σ ΣΞ στο βαθμό του Ανθυπασπιστή«Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 6Γ7Σ6-ΠΜΩ ΕΔΥΕΘΑ: 231

Προάγουμε, στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 36 του ν.δ. 445/1974 και 3 και 11 του π.δ. 21/1991, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων, τους παρακάτω Αρχιλοχίες, από την 29-12-2022, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής 7 ετών στον κατεχόμενο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:
ΠροαγωγέςΕΜΘ 6Γ7Σ6 ΠΜΩ 1 by enoplos.gr