ΠΑΣΕΣ: Σημαντική πρόταση για το συνταξιοδοτικό των ΕΠ.ΟΠ.Το ΠΑ.Σ.Ε.Σ. αφουγκράζεται την αγωνία των συναδέλφων του θεσμού ΕΠΟΠ και δεν μπορεί να σιωπήσει μπροστά στην έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση του ΥΠΕΘΑ για αυτούς.  Ουσιαστικά,  έχουμε  την  αίσθηση ότι τεχνηέντως, ωθείται ο εν λόγω θεσμός στην έμμεση απαξίωση. Αυτό, φοβούμαστε θα έχει ως αποτέλεσμα και στον αριθμό των υποψηφίων αλλά κυρίως στα ποιοτικά προσόντα αυτών που θα θελήσουν εντός του 2023 να συμμετάσχουν στους ήδη αναγγελθέντες σχετικούς διαγωνισμούς. 

Ως «φλέγον» θέμα θα αναφέρουμε την αβεβαιότητα που υφίσταται  στις  πρώτες  σειρές (και όχι μόνο) του εν λόγω θεσμού προέλευσης  (αφορά χιλιάδες στελέχη)  όπου και συμπληρώνουν τα επόμενα μόλις χρόνια το 50 έτος της ηλικίας τους και βάση του ισχύοντος καθεστώτος αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα καθώς θα φέρουν το βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων (άρθρο 39, παράγραφος 2, υποπαράγραφο α, εδάφιο (2) του ΝΔ 445/1974 ΦΕΚ Α΄160/10-6-74). 

Εξαίρεση θα αποτελούν όσοι ελάχιστοι θα έχουν προαχθεί επ΄ανδραγαθία στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, όπως αναφέρεται σε άρθρο 8, παράγραφο 1, του νόμου 2936/01 (ΦΕΚ  Α΄ 106/25-7-2001), όπου και η διαγραφή τους θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του 54ου έτους ηλικίας τους (άρθρο 39, παράγραφος 2, υποπαράγραφο α, εδάφιο (1) του ΝΔ 445/1974 ΦΕΚ Α΄160/10-6-74).. Οφείλουμε επιπρόσθετα να επισημάνουμε και τον αρνητικό αντίκτυπο που υφίσταται στο ηθικό των συναδέλφων του θεσμού  των  ΕΠΟΠ, όταν γνωρίζουν πως με το ισχύουν καθεστώς θα βρεθούν για μια δεκαετία (από το 50ό στο 60ό έτος ηλικίας τους) τελείως «ξεκρέμαστοι» και θα πρέπει είτε να «φορτωθούν» στις πλάτες φίλων και συγγενών τους είτε να βγουν  σε  ιδιαίτερα  προχωρημένη ηλικία για αναζήτηση εργασίας, με την έως τώρα στρατιωτική τους  εμπειρία και γνώση να τους είναι το πιθανότερο τελείως «άχρηστη». 

Αν όμως κάποιος ισχυριστεί πως ήταν γνώστες της αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο 50ο έτος ηλικίας τους άρα ήταν επιλογή τους, για τη μη απόδοση της αναλογούσας σύνταξης με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους όπως στη Βουλή ανέφερε - απάντησε ο καθ΄ ύλην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ουδείς μπο-ρεί να ισχυριστεί οτιδήποτε. Αναφερόμαστε στην απάντηση που έδωσε ο κ. Παναγιώτης Τσακόγλου στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 7493/19-9-2022 των βουλευτών κ.κ. Νίκου Παπαναστάση και Θανάση Παφίλη. 

Συγκεκριμένα τόνιζε πως «…η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας».  Πρόκειται για απίστευτο στα όρια του εκδικητικού μέτρου. Ωσάν οι συνάδελφοι τόσα χρόνια να μην πρόσφεραν στο στράτευμα καλύπτοντας επιχειρησιακά θέσεις πρώτης γραμμής με ιδιαίτερα αυξημένο μάλιστα αριθμό υπηρεσιών καθόσον πρόκειται και για χαμηλόβαθμα στελέχη. 

Ως ΔΣ ΠΑ.Σ.Ε.Σ., οφείλουμε δημόσια να καλέσουμε τους υπευθύνους, για επιστροφή στο ηθικό, στο δίκαιο και στη λογική. Δεν νοείται, σε ένα ευνομούμενο κράτος του 21ου αιώνα, να υφίσταται  αυτεπάγγελτη αποστρατεία μονίμων στελεχών των ΕΔ  άνευ δικαιώματος συντάξεως. Ως εκ τούτου ζητούμε μετ΄ επιτάσεως, να δρομολογηθούν οι  τυχόν  απαραίτητες  νομοπαρασκευαστικές  ενέργειες  ώστε  άπαντες  οι  συνάδελφοι με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 50 ετών, εφόσον επιθυμούν να απο-χωρήσουν από το στράτευμα,  να  αποστρατεύονται  αυτεπάγγελτα  με  δικαίωμα  αξιοπρεπούς σύνταξης που θα  δίνεται  να  στηριχθεί  και  με  την αγορά  τυχόν  πλασματικών ετών.

Επιπρόσθετα, για τα στελέχη που επιθυμούν να παραμείνουν στις ΕΔ, να δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν ως ΕΟΘ, μέχρι της συμπλήρωσης πλήρους πραγματικής (συντάξιμης) υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, όπως δηλαδή ισχύει και για όλους τους άλλους συναδέλφους (άρθρο 34 του νόμου 3883/2010).