Απογοήτευση στα στελέχη του ΣΞ από την αύξηση των μεριδίων του ΜΤΣ στους ανώτατους αξκούς



Μόνο δυσάρεστη έκπληξη και πλήρη απογοήτευση προκαλεί στα μέλη μας η Ανακοίνωση του ΜΤΣ της 29-12-2022 όσων αφορά την «πριμοδότηση» που υπήρξε σε μερίσματα στους διατελέσαντες ανώτατους Αξκούς. Συγκεκριμένα αφορά το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου ΥΠΕΘΑ που ήταν στη διαβούλευση μέχρι πρόσφατα όπου αναφέρει πως:

«Το μέρισμα των μερισματούχων του ΜΤΣ που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 του α.ν. 559/1937 (Α΄ 107) και των παρ. 1 και 2 του παρόντος προσαυξάνεται: 

α) Στους διατελέσαντες:

αα) Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ κατά δέκα (10) μερίδια,
αβ) Αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά εννιά (9) μερίδια,
αγ) Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά οκτώ (8) μερίδια.
β) Στους αποστρατευόμενους με τον αποστρατευτικό βαθμό:
βα) Του Αντιστράτηγου κατά έξι (6) μερίδια.
ββ) Του Υποστράτηγου κατά πέντε (5) μερίδια.
βγ) Του Ταξιάρχου κατά τέσσερα (4) μερίδια.»

Η ανακοίνωση λοιπόν του ΜΤΣ λέει πως: «Η μικρή αύξηση των μεριδίων στους Ανώτατους Αξιωματικούς, μετά την προσθήκη κλιμακίων που αντιστοιχούν στο βαθμό του Ταξχου, ήταν επιβεβλημένη για λόγους σχετικής διαβάθμισης από το βαθμό Σχη και άνω.»

Θα θέλαμε πραγματικά να μας εξηγήσει κάποιος αρμόδιος, ώστε να ενημερωθούν, όχι μόνο τα μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Σ. αλλά και όλοι οι στρατιωτικοί, τα κάτωθι:

1. Τι θα πει «μικρή αύξηση» όταν μιλάμε για μερίσματα που θα δίνονται κάθε μήνα εφ΄ όρους ζωής, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές κρατήσεις αλλά όπως το ίδιο του ΜΤΣ παραδέχεται δίνονται για λόγους «ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ». ΟΧΙ, κύριοι του ΜΤΣ, για όλους εμάς, δεν είναι «ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ» η συγκεκριμένη παροχή είναι καθαρά «ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ».

2. Που έχουν ξαναδεί, κάποιοι να παίρνουν έξτρα σύνταξη-μέρισμα-επικουρικό η οποία και προφανώς καταβάλλεται από τις εισφορές των υπολοίπων διότι όταν ήταν εργαζόμενοι, υπήρξαν απλά Προϊστάμενοι-Διευθυντές ενώ οι άλλοι υφιστάμενοι αυτών. ΟΧΙ, δεν θα πληρώνουν με τις κρατήσεις τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι στρατιωτικοί ώστε κάποιοι διατελέσαντες υψηλόβαθμοι όσο ήταν εν ενεργεία, να έχουν ακόμα μεγαλύτερες απολαβές ως εν αποστρατεία.

3. Σε 2-3 έτη, οι πρώτες σειρές ΕΠΟΠ συμπληρώνουν το 50 έτος ηλικίας τους και αποστρατεύονται. Αν τελικώς, με κάποια νομοθετική ρύθμιση αποκτήσουν το δικαίωμα σύνταξης, υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν τα μερίσματα που θα τους αναλογούν ή με αυτές τις «ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ» διατάξεις οι οποίες και πριμοδοτούν τους διατελέσαντες ανώτατους αξιωματικούς, δεν θα υφίσταται πλέον διαθέσιμα ποσά και θα αναγκαστούν όλοι οι υπόλοιποι να δουν οριζόντιες περικοπές στα μερίσματά τους;

Το ΠΑ.Σ.Ε.Σ., με μέλη τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία στρατιωτικούς, παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στα Μετοχικά Ταμεία πολύ στενά και δεσμεύεται σε όλους τους συναδέλφους ότι θα προβαίνει στα δέοντα όποτε απαιτείται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                                                Κατραντζόγλου Ιωάννης
   6983-501588                                                                        6983-505524