Εξαιρετικές οι εντυπώσεις του προσωπικού που εκπαιδεύεται στα TOMA MARDER 1A3Εκπαίδευση στα TOMA MARDER 1A3

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πληρωμάτων των νεοαποκτηθέντων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (TOMA) MARDER 1A3, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Ξάνθης βολές των οπλικών συστημάτων του οχήματος.

Επιπρόσθετα, πέραν των βολών και με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΟΜΑ, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις :

• Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των οχημάτων.
• Μηχανοδήγησης.
• Χειρισμού των οπλικών συστημάτων που φέρει το όχημα.

Οι εντυπώσεις του προσωπικού που εκπαιδεύεται στα Marder 1A3 είναι εξαιρετικές και τα σχόλια εγκωμιαστικά. Το όχημα έχει προκαλέσει βαθιά εντύπωση όχι μόνο στα στελέχη του Πεζικού αλλά και των Τεθωρακισμένων.