Πρόβλημα για αποστρατευθέντες Συνταγματάρχες προ του έτους 2000 –Τι συμβαίνειΕρώτηση (1582/05-01-2023) προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με ΘΕΜΑ: «Εμπαιγμός για τα αποστρατευθέντα προ του έτους 2000 στελέχη με το βαθμό του Συνταγματάρχη» κατέθεσε ο βουλευτής Α΄ ανατολικής Αττικής Αντώνης Μυλωνάκης.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με τον Ν. 2838/2000 όσα στελέχη αποστρατεύθηκαν προ του έτους 2000 κ με τον βαθμό του Συνταγματάρχη έλαβαν αποδοχές Συνταγματάρχη, μέρισμα από το ΜΤΣ που αντιστοιχούσε στον βαθμό του Υποστρατήγου και ΕΚΟΕΜΣ Συνταγματάρχη.

Σύμφωνα όμως με τον Ν. 3016/2002 περικόπηκαν από 01/07/2002 τα 2/3 της διαφοράς Συνταγματάρχη-Ταξιάρχου, μέρισμα Αντιστρατήγου και το ΕΚΟΕΜΣ Ταξιάρχου.

Εν συνεχεία, με το άρθρο 8 του Ν. 3408/2005 όσοι εξήλθαν της υπηρεσίας μέχρι 30/06/2002, ελάμβαναν ως σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς Συνταγματάρχη-Ταξιάρχου. Στο εν λόγω νομοσχέδιο υπήρχε μια πρόβλεψη αναπροσαρμογής και των ταμείων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ, η οποία όμως δεν ψηφίστηκε, λόγω κωλύματος. Στη συζήτηση παρενέβη ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμύνης, ζητώντας να αποσυρθεί η διάταξη ως προς τα ταμεία κι αφού μελετηθεί να κατατεθεί εκ νέου, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

Έκτοτε, παρήλθαν δεκαεπτά έτη κι ακόμη το πρόβλημα παραμένει ίδιο, ζημιώνοντας τα ανωτέρω αποστρατευθέντα στελέχη χιλιάδες ευρώ.

Υπενθυμίζεται δε, ότι οι ανωτέρω με τα ομόβαθμα στελέχη που αποστρατεύτηκαν μετά την 01/07/2002 και λαμβάνουν μέρισμα Αντιστρατήγου και ΕΚΟΕΜΣ Ταξιάρχου, λαμβάνουν την ίδια σύνταξη, τους γίνονται οι ίδιες κρατήσεις και προέρχονται από το ίδιο παραγωγικό σχολείο (ΣΜΥ).

Ως εκ τούτου, έχει προκληθεί ανισορροπία και μια κατάσταση τριών ταχυτήτων.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αποστρατευθέντα ομόβαθμα στελέχη με ίδια σύνταξη που ενώ τους γίνονται κανονικά οι κρατήσεις, λαμβάνουν μέρισμα Συνταγματάρχη και ΕΚΟΕΜΣ Αντισυνταγματάρχη, ενώ άλλη μερίδα λαμβάνει μέρισμα Υποστρατήγου και ΕΚΟΕΜΣ Συνταγματάρχη και άλλη μερίδα που λαμβάνει μέρισμα Αντιστρατήγου και ΕΚΟΕΜΣ Ταξιάρχου.

Βάσει των ανωτέρω:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1)Γιατί έχει προκληθεί τέτοια διάσταση στα μερίσματα ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ, μεταξύ αποστρατευθέντων στελεχών που φέρουν τον ίδιο βαθμό, προέρχονται από την ίδια Σχολή και λαμβάνουν την ίδια σύνταξη;

2)Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επιλυθεί άμεσα η ανωτέρω αδικία και να επέλθει ισορροπία;