ΥΠΕΘΑ Αποζημίωση υπηρεσιών αργιών 2021-22 ΣΞ–Αδικίες ΑΣΣΥ–Έκδοση ΠΔ για ύψος Η.Α.–Χορήγηση επιδομάτων–ΝυκτερινάΟ ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έδωσε τις παρακάτω έγγραφες απαντήσεις:

1. Οικονομική Αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών 2021 - 2022 και περιπόλων πυρασφάλειας

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (552/30-11-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λογιάδης με θέμα «Οικονομική Αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών 2021 - 2022 και περιπόλων πυρασφάλειας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με την υπ’αριθμ.6/26-3-18 Απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, είχε αποφασιστεί η αναστολή καταβολής της αποζημίωσης των υπηρεσιών για το έτος 2018, λόγω έλλειψης των αναγκαίων πιστώσεων στο λειτουργικό προϋπολογισμό (Π/Υ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Εντούτοις, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, κατόπιν σχετικής προβολής απαίτησης το προηγούμενο διάστημα αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Π/Υ του ΓΕΣ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Απότοκο των συντονισμένων ενεργειών της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, σε αγαστή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, ήταν η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και συνακόλουθα του ΓΕΣ, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, προκειμένου να καταβληθεί στα στελέχη του ΣΞ η αποζημίωση για την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις τοπικές αργίες για το έτος 2020.

Ως εκ τούτων, έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμείς αποζημιώσεις των εν λόγω υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν τα έτη 2019 και 2020, ενώ παράλληλα έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την υπόψη αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022.

Τέλος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο ΥΠΟΙΚ, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προέβη στη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6672/23-12-2022), προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74). 

2. Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ – Χορήγηση Επιδομάτων

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (543/30-11-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος με θέμα «Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το γεγονός ότι δεν είχε εισέτι εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), οφειλόταν στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των ετών 2019 - 2022.

Εντούτοις, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προέβη στη σύνταξη του σχετικού σχεδίου ΚΥΑ, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄6672/23-12-22), προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).

Αναφορικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που ρυθμίζει τις δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και την αποζημίωση εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει από το ΥΠΟΙΚ, το οποίο συνέταξε το σχέδιο ΠΔ, να επεξεργαστεί τις επικαιροποιημένες προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης και αποκατάστασης αδικιών. Συνεπώς, αναμένουμε από το ΥΠΟΙΚ τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο εν λόγω ΠΔ προκειμένου να εκδοθεί.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων έχει καταργηθεί για τα στελέχη των ΕΔ, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται νομιμοποιητική βάση για την καταβολή του.

Περαιτέρω, κατά επιταγή της ισχύουσας νομοθεσίας και των κριτηρίων επιλεξιμότητας που τέθηκαν, θεσπίστηκαν ή διατηρήθηκαν επιδόματα που η χορήγησή τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών. Κατόπιν τούτων, στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους και της απασχόλησης τους χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού.

Τέλος, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη ολοκληρώσει την καταβολή αποζημιώσεων για τις υπηρεσίες που εκτελέσθηκαν τα έτη 2019 και 2020, ενώ παράλληλα έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών για τα έτη 2021 και 2022.

3. Αποκατάσταση αδικιών Αξ/κων προέλευσης ΑΣΣΥ. Τροπολογίες _ Αιτιολογικές εκθέσεις

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς (638/07-12-2022), που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «ΠΟΜΕΝΣ: Αποκατάσταση αδικιών Αξ/κων προέλευσης ΑΣΣΥ. Τροπολογίες - Αιτιολογικές εκθέσεις», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για τα ζητήματα που τίθενται στην κατατεθείσα Ερώτηση έχουν δοθεί απαντήσεις μέσω της παρούσας διαδικασίας, οι οποίες είναι προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο, τόσο μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΘΑ, όσο και μέσω της αντίστοιχης της Βουλής των Ελλήνων.

Περαιτέρω, με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», που ήδη τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή μέριμνα για το προσωπικό των ΕΔ, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ζητημάτων των στελεχών, συνεργαζόμενο με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαιτέρως μάλιστα με τα αντίστοιχα των Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος σας γνωρίζω ότι, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από διαφόρους Φορείς, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, επί τη βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών από τα Γενικά Επιτελεία, αλλά και όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.