Οικονομική ενίσχυση - νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων ΔυνάμεωνΟ ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, με θέμα που αφορά την οικονομική ενίσχυση, το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις, λέγοντας τα παρακάτω:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, με θέμα «Οικονομική ενίσχυση - νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω καταρχάς ότι, πρόσφατα δημοσιεύτηκε η σχετική ΚΥΑ, που αφορά στον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών ΕΔ (ΦΕΚ Β΄6672/23-12-22).

Αναφορικά με το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ, επισημαίνεται ότι βασική αρχή για την αναμόρφωση του ισχύοντος μισθολογίου των στρατιωτικών αποτέλεσε η κατάργηση της επιδοματικής πολιτικής σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική ουδετερότητα.

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν, θεσπίστηκαν ή διατηρήθηκαν τα επιδόματα εκείνα, που η χορήγηση τους αποτελεί συνάρτηση του ιδιαίτερου υπηρεσιακού καθήκοντος ή του τρόπου, του χώρου, και των συνθήκων απασχόλησης των στελεχών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, χορηγείται με την παράγραφο Β’ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, ενώ με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018 (Β΄1119), καταβάλλονται επιδόματα κινδύνου σε ένδειξη αναγνώρισης της επικινδυνότητας του έργου των στελεχών.

Ευχερώς συνάγεται από τα παραπάνω ότι, θεσμικά έχει αναγνωριστεί η φύση της προσφερόμενης εργασίας των στελεχών και οποιαδήποτε πρωτοβουλία δύναται να αναληφθεί μόνο για την αναμόρφωση - βελτίωση των καταβαλλόμενων επιδομάτων.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ