Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτέρων ΑξιωματικώνΜε προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα  την 30.12.2022 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τον ν.2439/1996 και τον ν.3883/2010:

Προάγονται:
α. Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 16 και τις παρ. 1  και 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996, το άρθρο 23 και  το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, σε Συνταγματάρχης κατ’  εκλογή ο Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Γλυκίδης Ανάργυρος του Ευσταθίου (ΑΜ:55507), της προαγωγής του  λογιζομένης από 05.11.2022, ημερομηνία που συμπλήρωσε τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας για τον βαθμό του.

β. Σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 4  του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του  ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή οι παρακάτω  Ταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης  από 01.11.2022, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για τον  βαθμό τους:


619509585-FEK-2023-Tefxos-G... by enoplos.gr