Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων Μάχιμων ΠΝΤο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 21-01-2023 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους Μάχιμους ΠΝ:

              «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

      1.      Μπουκουβάλα Αλέξανδρο

      2.      Παπαγεωργίου Παναγιώτη

      3.      Ευσταθίου Δημήτριο