Συντάξεις Αποστράτων – Ενημέρωση από την ΕΑΑΑΑγαπητοί συνάδελφοι,

Γίνεται γνωστό ότι,

1. Η αύξηση του πληρωτέου ποσού των συντάξεών μας μηνός Ιανουαρίου 2023 προέκυψε με:

  α) Την κατάργηση από 1/1/2023 της κράτησης έναντι ειδικής εισφοράς του άρθρου 29 Ν. 3986/2011.

  β) Τη χορήγηση του τελευταίου 1/5 του ποσού της συνολικής προσωπικής διαφοράς, σε όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής  διαφοράς είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, που αναφέρεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ.

2. Η αύξηση των συντάξεών μας κατά 7,75% θα μας χορηγηθεί τον μήνα Φεβρουάριο 2023 με αναδρομικότητα από 1/1/2023, επισημαίνοντας βέβαια ότι το ποσό της αύξησης θα συμψηφιστεί με το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς σε όσους το ποσό είναι ΘΕΤΙΚΟ.