Σκυλακάκης για μισθολογικά ΕΜΘ-ΟΒΑ: Τελούν υπό επεξεργασία στις Υπηρεσίες Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΘΑΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.749/21-12-2022 αναφοράςπου κατέθεσε ο Βουλευτής Γ.Καρασμάνης, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα ζητήματα της θέσπισης μισθολογικής εξέλιξης για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, καθώς και της αναμόρφωσης του μισθολογικού καθεστώτος των Εθελοντών Μακράς Θητείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) τελούν υπό επεξεργασία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης των σχετικών προκαλούμενων δαπανών.

Σε κάθε περίπτωση, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ