Ανικανοποίητες οι οικονομικές οφειλές στα στελέχη Ενόπλων ΔυνάμεωνΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Ανικανοποίητες οι οικονομικές οφειλές στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, μετά τη λήψη των επικαιροποιημένων προτάσεων του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προέβη στη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ. και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6672/23-12-22), προκειμένου να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74).

Περαιτέρω, η εναρμόνιση της μισθολογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) με τη βαθμολογική εξέλιξη των διατάξεων του ν.4609/2019 (Α΄67) βρίσκεται υπό επιτελική επεξεργασία και, με την ολοκλήρωσή της, η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προωθηθεί στο ΥΠ.ΟΙΚ. ως επισπεύδον Υπουργείο για την ψήφισή της.

Ακολούθως, αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α΄152) για τα στελέχη των ΕΔ, η σχετική αρμοδιότητα εμπίπτει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την άσκηση και εφαρμογή της ακολουθούμενης δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού και ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη και μελετώντας όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται, έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την επίλυση τυχόν αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ