Φορολόγηση Αναδρομικών από Κρατήσεις ν.4093/12 Μερισμάτων ΑποστράτωνΣτις 7 Φεβ. 2023 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, στον υπόψη νόμο, στο άρθρο 34 προβλέπεται ό,τι «Από την 1η.1.2021 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα µε την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), προκειμένου να αποφευχθεί υπέρμετρη επιβάρυνση φορολόγησης των αποστράτων δικαιούχων, όπως συνέβη το 2021, απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών σχετική επιστολή με την οποία προτείνει τα παρακάτω:

α. Τη νομοθετική ρύθμιση φορολόγησης, με αυτοτελή παρακράτηση φόρου στην πηγή με συντελεστή 20% και εκεί να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα υπόψη εισοδήματα αναδρομικών.

β. Την απόδοση εφάπαξ και φορολόγηση των αναδρομικών στο φορολογικό έτος, στο οποίο θα καταβληθούν, ώστε να αποφευχθεί η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων και καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε περίπτωση αναγωγής σε προηγούμενα έτη.