Απόστρατοι: Στη Βουλή τροπολογία για αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών του ν.4093/2012Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,

κατατέθηκαν από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ,  κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, δύο τροπολογίες στην Ολομέλεια της βουλής με τα ακόλουθα θέματα:

α. «Αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών από την κατάργηση μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους».
Με την υπόψη τροπολογία καλύπτεται το κενό που δεν μερίμνησε ο Υπουργός να καλύψει, μέσω της οποίας τα αναδρομικά -αυτά που θα λάβουν οι απόστρατοι από τις καταργούμενες μειώσεις επί των μερισμάτων

και της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας- φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή με ποσοστό φορολόγησης έως 20%

εξαντλώντας τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος που καταβάλλονται.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους.

β. «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας».
Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών συγκεκριμένων κατηγοριών του άρθρου 24 του ν.4997/2022

(Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ανεξαρτήτως προέλευσης, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου,

προκειμένου ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας, να λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με τις υπόψη τροπολογίες, το Κίνημά μας προτείνει οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων χρονιζόντων προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αποστράτων αφού η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον για την ουσιαστική μέριμνα προσωπικού για την επίλυσή τους.

Μέσω της κατάθεσης των υπόψη τροπολογιών παρέχουμε μία ευκαιρία στον Υπουργό να τις εγκρίνει προσφέροντας λύση στα προβλήματά τους. Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια του!