Μερίσματα Μετοχικών Ταμείων: Αυξήσεις και αναδρομικά σε απόστρατουςΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - Αγώνας δρόμου για να γίνουν οι πληρωμές Μάρτιο-Απρίλιο. Στο τραπέζι 13ο μέρισμα και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

ΠΗΓΗ: Ε.Τ.  - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Επαναφορά των «Δώρων» (έκτακτων μερισμάτων) από το 2023 και στα μερίσματα των αποστράτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), μόνιμες αυξήσεις και αναδρομικά από την οριστική κατάργηση των μνημονιακών περικοπών 5% ως 20% στα μερίσματα όλων των αποστράτων και αύξηση μεριδίων σε νέους και παλαιούς δικαιούχους προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες. Οι αυξήσεις αναμένεται να δοθούν στις πληρωμές μερισμάτων μηνός Μαρτίου και των αναδρομικών τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες «της τελευταίας στιγμής», για τα αναδρομικά από τις αυξήσεις των μερισμάτων συζητείται με θετική προοπτική το ενδεχόμενο να είναι για το 2021 και για το 2022, ενώ το άρθρο 35 του νομοσχεδίου αναφέρει μόνον για το 2022.

Επαφές

Οι συζητήσεις για δύο αντί ένα έτος αναδρομικών έχουν γίνει πρόσφατα ανάμεσα στις διοικήσεις των τριών Ταμείων (ΜΤΣ, ΜΤΑ και ΜΤΝ) του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα Ταμεία είπαν ότι έχουν τους πόρους για να επεκτείνουν κατά ένα έτος την επιστροφή αναδρομικών από την κατάργηση των μειώσεων του νόμου 4093 στα μερίσματα 120.000 αποστράτων.

Το «Δώρο» (έκτακτο μέρισμα) για τους απόστρατους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού θα είναι ίσο με το μηνιαίο μέρισμα και του αντίστοιχου συμπληρωματικού βοηθήματος του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ).

Προσθήκη

Η αρχική διάταξη (άρθρο 31) του νομοσχεδίου, όταν είχε τεθεί σε διαβούλευση, προέβλεπε μεν ότι το ΜΤΣ μπορεί να δίνει έκτακτο μέρισμα, αλλά στην τελική μορφή του νομοσχεδίου που ψηφίζεται στη Βουλή προστέθηκε ότι η πληρωμή του 13ου μερίσματος μπορεί να ξεκινήσει από το 2023.

Η καταβολή «Δώρων» έχει επανέλθει για τα μερίσματα των άλλων δύο Μετοχικών Ταμείων, Αεροπορίας και Ναυτικού, καθώς οι απόστρατοι των δύο φορέων πήραν τον Δεκέμβριο 13ο μέρισμα. Με τη διάταξη του νομοσχεδίου, το 13ο μέρισμα επεκτείνεται και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, «το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους έκτακτο μέρισμα από τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης, εάν με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου. Το εν λόγω μέρισμα καταβάλλεται χωρίς καμία κράτηση και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του καταβαλλομένου». Στο δε άρθρο 77, παρ. 5, προστίθεται ότι «ειδικά για τη χρήση του έτους 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31, δύναται να καταβληθεί στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έκτακτο μέρισμα εντός της χρήσης του έτους 2023».

Η κατάργηση της μείωσης του νόμου 4093 θα φέρει αυξήσεις στα καταβαλλόμενα μερίσματα των παλαιών ως το 2018 αποστράτων.

Η μείωση του νόμου 4093/2012 επιβάλλεται με κριτήριο το άθροισμα των συνταξιοδοτικών παροχών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από κύρια σύνταξη, επικουρική, μερίσματα, με ποσοστό μείωσης 5% από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% από 1.500.01 ως 2.000 ευρώ, 15% από 2.000,01 ως 3.000 ευρώ και 20% για σύνολο συντάξεων - μερισμάτων άνω των 3.000 ευρώ.

Οι στρατιωτικοί που αποχωρούν από το 2019 δεν έχουν τη μείωση 4093 στα μερίσματα, γιατί προβλέφθηκε άλλος τρόπος υπολογισμού χωρίς την περικοπή.

Οφέλη

Οι αυξήσεις που θα έχουν οι παλαιοί απόστρατοι στα μηνιαία μερίσματά τους είναι ανάλογες με το ποσοστό μείωσης που έχουν στα μερίσματα τους.

Οι περισσότεροι έχουν μειώσεις 5%, 10% και 15%, οπότε με την κατάργηση της μείωσης η αύξηση στα μερίσματα των αποστράτων διαμορφώνεται ως εξής:

• Αύξηση από 12 ευρώ ως 87 ευρώ το μήνα θα έχουν οι απόστρατοι του Πολεμικού Ναυτικού στα μερίσματα και το ειδικό βοήθημα του (ΕΚΟΕΜΝ) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Τα αναδρομικά για ένα έτος (2022) θα είναι από 144 ευρώ ως 1.044 ευρώ. Αν δοθούν και για το 2021 όπως συζητείται, τα ποσά διπλασιάζονται.

• Αύξηση από 14 ευρώ ως 89 ευρώ το μήνα θα έχουν οι απόστρατοι της Αεροπορίας για τα μερίσματα και το αντίστοιχο βοήθημα (ΕΚΟΕΜΑ) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Τα αναδρομικά για ένα έτος (2022) θα είναι από 168 ευρώ ως 1.068 ευρώ, ενώ για δύο έτη φτάνουν στις 2.136 ευρώ.

• Αύξηση από 8 ευρώ μέχρι 58 ευρώ το μήνα θα έχουν οι απόστρατοι που λαμβάνουν μέρισμα και βοήθημα (ΕΚΟΕΜΣ) από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Τα αναδρομικά για ένα έτος (2022) θα είναι από 96 ευρώ ως 698 ευρώ, ενώ για δύο έτη φτάνουν στα 1.396 ευρώ. Σε αντίθεση με τους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και τους πρώην αστυνομικούς της Χωροφυλακής, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ, οι απόστρατοι της ΕΛ.ΑΣ, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΠΥ θα συνεχίσουν να έχουν τη μείωση του νόμου 4093, διότι, αν και η μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική, δεν υπήρξε ανάλογη νομοθετική διάταξη για να καταργηθεί και στα μερίσματα του ΜΤΠΥ.