Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΘέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους:

α. Λοχαγό Πεζικού Ζώτου Αθηνά του Θωμά (ΑΜ:66155), που γεννήθηκε το έτος 1991 στη Θεσσαλονίκη.

β. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Σαχσαμάνη Γεώργιο του Σεραπίωνος(ΑΜ:63972), που γεννήθηκε το έτος 1986 στη Θεσσαλονίκη.

γ. Λοχαγό Οικονομικού Χαϊμαλά Σταύρο του Νικολάου (ΑΜ:64603), που γεννήθηκε το έτος 1989 στην Καβάλα.

δ. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Μαυρομάτη Αλέξανδρο του Βασιλείου (ΑΜ:65371), που γεννήθηκε το έτος 1987 στα Γιαννιτσά Πέλλας.

ε. Υπολοχαγό Μηχανικού Χαχάνι Ηλία του Μιχαήλ (ΑΜ:69108), που γεννήθηκε το έτος 1993 στο Ντάρμσταντ Γερμανίας.

στ. Υπολοχαγό Αεροπορίας Στρατού Φαναράκη Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64147), που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα.

ζ. Υπολοχαγό Τεχνικού Καστώρη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ:64161), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα.

η. Υπολοχαγό Τεχνικού Χιώτη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ:64180), που γεννήθηκε το έτος 1977 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

θ. Υπολοχαγό Τεχνικού Καραφέρη Ευστάθιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64199), που γεννήθηκε το έτος 1979 Βόλο Μαγνησίας.

ι. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Ζέρβα Άννα του Νικολάου (ΑΜ:68259),που γεννήθηκε το έτος 1968 στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

ια. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Τοπούζη Στέφανο του Γεωργίου (ΑΜ:68476), που γεννήθηκε το έτος 1971 στις Σέρρες.

ιβ. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Φανή Ιωακείμ του Δημητρίου (ΑΜ:69723), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη.

ιγ. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Ζυγούρη Μαρία του Ναπολέοντα (ΑΜ:68031), που γεννήθηκε το έτος 1972 στα Ιωάννινα.

ιδ. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Παπαδόπουλο Ηλία του Χρήστου (ΑΜ:70638), που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Τορόντο Καναδά.


Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων
αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Λοχαγό Πεζικού Σαμαντά Απόστολο του Νικολάου (ΑΜ:66142), που γεννήθηκε το έτος 1990 στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

β. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Βογιατζή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ:62276), που γεννήθηκε το έτος 1984 στη Δράμα.

γ. Υπολοχαγό Πεζικού Νιούκα Ευάγγελο του Δημητρίου (ΑΜ:64069), που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα.

δ. Υπολοχαγό Φροντιστών Πυροβολικού Μπουκουβάλα Αναστασία του Βασιλείου (ΑΜ:64277), που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα.

ε. Υπολοχαγό Τεχνικού Σκανίκα Δημήτριο του Αποστόλου (ΑΜ:62525), που γεννήθηκε το έτος 1976 στο Βορμς της Γερμανίας.

στ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Μιχοπούλου Αγγελική του Παναγιώτη (ΑΜ:67925), που γεννήθηκε το έτος 1971 στον Πύργο Ηλείας.

ζ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Παναγιώτου Αλεξάνδρα του Βασιλείου (ΑΜ:67929), που γεννήθηκε το έτος 1973 στον Βόλο Μαγνησίας.

η. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαφαζάνη Φωτεινή του Δημητρίου (ΑΜ:67948), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Λάρισα.

θ. Ανθυπολοχαγό Διαβιβάσεων Παπαζώη Ευαγγελία του Παύλου (ΑΜ:67953), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη.

Ι. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Ζησιμοπούλου Δήμητρα του Αριστείδη (ΑΜ:68349), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας. 

ια. Ανθυπολοχαγό Τεθωρακισμένων Λιόνδα Δανιήλ του Ιωάννη (ΑΜ:68429), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Χάγκεν της Γερμανίας.

ιβ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Κανάκη Δήμητρα του Δημητρίου (ΑΜ:68595), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα.

ιγ. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Μαρθόπουλο Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ:69737), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

ιδ. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καγκελίδη Ισαάκ του Ιωάννη (ΑΜ:70511), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Βέροια Ημαθίας.