Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθυπασπιστών-Όλα τα ονόματαΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αποφασίζονται τα εξής:

Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 2 περ. β και 36 παρ. 1 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, από 15.09.2022, τους παρακάτω Μόνιμους Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν δεκαεννέα (19) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυπασπιστή:


624988620-proagoges by enoplos.gr