Προτάσεις Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑΚύριε Υπουργέ, 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Ε.Δ. υποβάλει τις  προτάσεις που ακολουθούν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που έχει κατατεθεί προς  ψήφιση με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων,  εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της  Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

 Σκοπός μας είναι να απαλειφθούν αστοχίες και  παραλείψεις που προέκυψαν τα προηγούμενα έτη με ατυχείς νομοθετικές ρυθμίσεις  κι αφορούν τους Αποφοίτους ΑΣΣΥ και δημιουργούν εσωστρέφεια, ανισότητες, αδικίες  και τελικά διασάλευση της τάξης κι ιεραρχίας στο στράτευμα, δημιουργώντας  αντιπαλότητες και διαιρέσεις μεταξύ στελεχών διαφορετικών προελεύσεων αλλά και  μεταξύ στελεχών προέλευσης ΑΣΣΥ διαφορετικών τάξεων. 

Σας καλούμε έστω και την  ύστατη ώρα να τις συμπεριλάβετε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο καθώς έχουν μηδενικό  ως ελάχιστο οικονομικό κόστος, αλλά πολλαπλάσιο όφελος για το αίσθημα δικαίου και  το ηθικό των στελεχών ΑΣΣΥ και την ηρεμία και συνοχή του στρατεύματος. Είμαστε  πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση είτε προσωπικά  σε εσάς, είτε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. 

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τους οποίους κοινοποιείται το  παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ανάδειξη των θεμάτων. 
Ακολουθούν οι προτάσεις: 

1. Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων  Δυνάμεων.

1. Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με  τον ν.4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής: α.Ενόπλων Δυνάμεων: 
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το  10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€). 
αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β ́ Κατηγορίας (118,80€). 

β. Σωμάτων Ασφαλείας: 
αα. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’  Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35  της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το  58% του Μ.Κ. 35 της Α ́Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης. 
ββ. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β ́ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β ́ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης. 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διαπιστώνεται ότι υφίσταται μεγάλη διαφορά στις  απολαβές των σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των  Σωμάτων Ασφαλείας. Πιστεύοντας ότι η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει τους μαθητές των  παραγωγικών σχολών υπό το ίδιο πρίσμα και με τρόπο ισότιμο και δίκαιο προτείνουμε να υπάρξει  νομοθετική ρύθμιση για τον εξορθολογισμό των αμοιβών των μαθητών των Σχολών Μονίμων  Υπαξιωματικών ώστε να μπορούν να καλύψουν βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες τους. Αυτό  απαιτείται να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι αυξημένες δαπάνες των σπουδαστών να  συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

2. Αναβάθμιση πτυχίων ΑΣΣΥ 
Στις Σχολές Υπαξιωματικών από το 1992 και μετά η εισαγωγή των σπουδαστών  γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι Σχολές εντάχθηκαν με το  ν.2913/2001 στην Ανώτερη Εκπαίδευση, με το ν.4361/16 αναγνωρίστηκαν ως  απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης όλοι οι αποφοιτήσαντες των Σχολών.  Επιπρόσθετα οι Σχολές έχουν γίνει τριετούς φοίτησης. «Οι Σχολές Μονίμων  Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  «Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών  Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι  απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών,  ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.» 

(Αναφορά στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.1911/1990 (Α΄166) όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 5 του άρθρου19 ν.2913/2001, ΦΕΚ Α 102, αντικαταστάθηκε πάλι με το  άρθρο 24 Ν.4361/2016,ΦΕΚ Α 10/1.2.2016). 

Δείτε όλες τις προτάσεις του συντονιστικού των ΑΣΣΥ:Προτάσεις Συντονιστικού Απο... by enoplos.gr