Στρατηγός Λάζαρος Καμπουρίδης: Ο Ερντογάν ετοιμάζει κυβίστηση!Λάζαρος Καμπουρίδης: Ο Ερντογάν ετοιμάζει κυβίστηση!

Τις επιπτώσεις του σεισμού και της τουρκικής οικονομίας στα εσωτερικά θέματα της Τουρκίας, στις εκλογές αλλά και στα ελληνοτουρκικά, ανέλυσε ο Λάζαρος Καμπουρίδης.