ΥΠΕΘΑ: Αποζημίωση υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροώνΟ ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα: «Μετά την νυχτερινή αποζημίωση, καθυστέρηση και στις αποζημιώσεις υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών»,  λέγοντας αρχικά ότι ο Στρατός Ξηρός (ΣΞ) συνδράμει την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές, συμμετέχοντας σε μικτές δράσεις αποτροπής – αντιμετώπισης προσπαθειών παράνομης εισόδου μεταναστών, σε όλο το μήκος της Ελληνικής μεθορίου.

Ειδικότερα, ο Στρατός Ξηράς λαμβάνει αυξημένα μέτρα επίγειας και εναέριας επιτήρησης των συνόρων με τμήματα των ενεργών Μονάδων του, διεξάγει μικτές περιπολίες με την ΕΛΑΣ και τηρεί ετοιμότητα ενίσχυσης περιπολιών δρομολογίων και επαύξησης των ελέγχων επί αυτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΛΑΣ.

Περαιτέρω, στο προσωπικό που μετακινείται, προκειμένου να ενισχύσει τις εμπλεκόμενες στη φύλαξη των συνόρων Μονάδες, καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ.200/1993 (Α΄75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι για μετακινήσεις άνω των 60 χλμ. Εντούτοις, το πλείστον των στελεχών δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

Ο ΥΕΘΑ τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, για το προσωπικό το οποίο δικαιούται αποζημίωσης, αυτή πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η καταβολή της αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε Κλάδου και, συναφώς, από τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής.