ΥΠΕΘΑ: Το χρονοδιάγραμμα που θα παραδοθούν τα Γερμανικά Τ/Θ MarderΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1714/13-01-2023) με θέμα: «Στον αέρα η Ελληνο- Γερμανική συμφωνία αντικατάστασης των Ελληνικών TOMA BMP-1 με τα Γερμανικά Τ/Θ Marder»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης, με θέμα «Στον αέρα η ΕλληνοΓερμανική συμφωνία αντικατάστασης των Ελληνικών TOMA BMP-1 με τα Γερμανικά Τ/Θ Marder», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜοU) που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, την 16η Σεπτεμβρίου 2022, προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση σαράντα (40) ΤΟΜΑ MARDER από τη Γερμανία στην Ελλάδα, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων σαράντα (40) ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1, που θα παραχωρηθούν από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των MARDER, μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί δεκατέσσερα (14) ΤΟΜΑ, ενώ αναμένεται η παραλαβή επιπλέον έξι (6). Η παράδοση των υπολοίπων είκοσι (20) αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο β΄ εξάμηνο τρέχοντος έτους. Αντιστοίχως, έχουν παραδοθεί είκοσι (20) ΒΜΡ-1 και για τα υπόλοιπα αναμένονται οι παραπάνω παραδόσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΓΕΣ, τα ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1 αντικαταστάθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται επιχειρησιακό κενό και να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία του αμυντικού υλικού. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, η σταδιακή απόσυρση και αντικατάσταση των ΒΜΡ-1 έχει ξεκινήσει από το έτος 2017.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σχεδίασης για την εν λόγω αντικατάσταση, προστέθηκε στην αμυντική διάταξη και ικανός αριθμός των νεοπαραληφθέντων, από τις ΗΠΑ, ΤΤΟΑ Μ1117.

Αναφορικά με την απόκτηση ΤΟΜΑ Lynx και την αναβάθμιση των Leopard, στην παρούσα φάση το ΣΑΓΕ έχει γνωματεύσει όπως εγκριθεί η ενεργοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, όπως παρακάτω:

• Αναβάθμιση Αρμάτων Μάχης Leopard 2Α4, συμπεριλαμβανομένης αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης, για την αναβάθμιση 123 αρμάτων.
• Προμήθεια Νέου Ερπυστριοφόρου ΤΟΜΑ, συμπεριλαμβανομένης αρχικής και εν συνεχεία υποστήριξης, για την προμήθεια 205 ΤΟΜΑ LΥΝΧ.

Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, όπως και κάθε εξοπλιστικού προγράμματος, εξετάζεται στο πλαίσιο της επαύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΓΕΣ, με βάση τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και εντός των δυνατοτήτων του οικονομικού σχεδιασμού εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μετακίνηση ή αναδιάταξη δυνάμεων και μέσων, γίνεται με γνώμονα την επαύξηση της αμυντικής ισχύος και ουδόλως την αποδυνάμωσή της. Συναφώς, οι ΕΔ πραγματοποιούν αναδιάταξη Μονάδων και μέσων, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι επιχειρησιακές τους δυνατότητες, ωστόσο οι ειδικότερες ενέργειες, στις οποίες προβαίνουν, δεν δύναται να κοινοποιηθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, λόγω διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» και άνω.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ