Στρατός: Παρουσίαση της Realiscape με αντικείμενο την αναβάθμιση των υφιστάμενων εξομοιωτών βολής των Leopard-1A5Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι στις 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) παρουσίαση από εκπροσώπους της ελβετικής εταιρείας Realiscape, σχετικά με την αναβάθμιση των υφιστάμενων εξομοιωτών βολής των αρμάτων μάχης Leopard-1A5 και λοιπών θεμάτων εξομοίωσης της εκπαίδευσης. H Realiscape έχει παρουσία και στην Ελλάδα (Πάτρα) και εξειδικεύεται στα εκπαιδευτικά συστήματα εξομοίωσης.

Οι λύσεις που προσφέρει η εταιρία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, είναι η πλατφόρμα Holotrac (σύστημα το οποίο δημιουργεί περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας για πλειάδα εφαρμογών), ο εκπαιδευτικός εξομοιωτής πυροσβεστικής FireMeister και οι εξομοιωτές V-Lab, ενώ μπορεί να προσαρμόσει τα συστήματα της ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Γενικά, οι εξομοιωτές βολής παρέχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων στον τομέα της εκπαίδευσης. Αρχικά, εκπαιδεύουν χωρίς να απαιτείται βολή δαπανηρών βλημάτων, δηλαδή μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης. Επίσης, επιτρέπουν την εκπαίδευση σε διάφορα σενάρια και δεδομένα (πολλαπλοί, ακίνητοι και κινούμενοι στόχοι για παράδειγμα), καθώς ενσωματώνουν ευέλικτες βάσεις δεδομένων.