ΠΟΑΣΥ: Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022-ΈγγραφοΠαράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022»

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/89 από 10/02/2023 έγγραφό μας.

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας, έτους 2022, μέχρι και την 31/10/2023 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος