ΕΑΣΥΑ: Δυνατότητα αναγνώρισης μάχιμης πενταετίαςΣε συνέχεια του υπ’ αριθ. 500/10η από 6/3/2023 εγγράφου μας και τις εν γένει ενέργειες του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας από όλο το προσωπικό, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1744/23/532751 από 15/03/23 Διαταγή του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Α.Ε.Α., η οποία, σύμφωνα με την άποψή μας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

        Όπως έχουμε επισημάνει με το προαναφερόμενο έγγραφό μας, αναμένουμε άμεσα τόσο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όσο και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη λήψη άμεσων πρωτοβουλιών με σκοπό την οριστική επίλυση του όλου ζητήματος, προκειμένου η δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας να λαμβάνει χώρα απρόσκοπτα για τους κατατασσόμενους προ του έτους 2011, για τους κατατασσόμενους μετά το έτος 2011, αλλά και για όσους δεν είχαν συμπληρώσει μέχρι σήμερα πέντε έτη σε μάχιμες Υπηρεσίες και πλέον τους δίνεται η δυνατότητα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος