Στρατός Ξηράς: Aυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε
Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 4 και την περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 8Α του ν. 324/1976 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τον Συνταγματάρχη Αεροπορίας Στρατού Σιακαβέλλα Ανδρέα του Παναγιώτη (ΑΜ:48397), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Δομνίστα Ευρυτανίας, ο οποίος συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του και κρίθηκε κατά τις κρίσεις έτους 2022-2023 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του».

β. Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 4 και την περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας στο βαθμό του Ταγματάρχη, συμπληρώνουν 35ετία, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2022-2023 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους»:

(1) Πεζικού Εκμεκτσή Σουλτάνα του Αντωνίου ΑΜ:58025, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Ξάνθη.

(2) Πεζικού Λέμα Ιωάννα του Αθανασίου ΑΜ:58040, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα.

(3) Διαβιβάσεων Παυλίδου Σεραΐνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:58026, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Πρωτοκκλήσι Έβρου.

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Διακονοπούλου Ευαγγελία του Παναγιώτη ΑΜ:58119, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Βόλο.

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαντζίμα Ελένη του Βασιλείου ΑΜ:58121, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Αννόβερο Γερμανίας.

(6) Υγειονομικού Παπαμηνά Καλλιόπη του Κωνσταντίνου ΑΜ:58165, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Μεσημέρι Έδεσσας.

(7) Υγειονομικού Καλτσίδου Λευκοθέα του Ελευθερίου ΑΜ:58166, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Καβάλα.

(8) Υγειονομικού Φάλαρη Αγγελική του Χρήστου ΑΜ:58169, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Πάτρα.

(9) Μουσικού Φασούλα Γεώργιο του Βασιλείου ΑΜ:55697, που γεννήθηκε το έτος 1967 στη Νυρεμβέργη Γερμανίας.

(10) Μουσικού Κατσάρχου Γεώργιο του Πέτρου ΑΜ:55699, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Ροντάλμπεν Γερμανίας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.