ΥΠΕΘΑ για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του Μετοχικού Ταμείου ΣτρατούΟ ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα: «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)».

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) βασίζεται στο αναδιανεμητικό σύστημα, στηριζόμενο στην αρχή της αλληλεγγύης των γενεών ως δίκαιη αντιμετώπιση των υφιστάμενων κατά χρονικής περιόδου αναλογιών, μεταξύ των εισφορών των μετόχων και των μεριδίων των μερισματούχων με ιδιαίτερη προτεραιότητα στο Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ).

Στον άξονα της ομαλής και μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΜΤΣ αναδιαμορφώθηκαν, τόσο με τον ν. 5018/2023 (Α΄ 25) όσο και με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά και με τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, ο αριθμός μεριδίων και η υπολογιστική διαδικασία. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, το ύψος του είναι ίσο με το γινόμενο των εξήντα (60) μηναίων αρτίων μερισμάτων (δηλαδή 25 ετών) του βαθμού που δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25, όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού.

Επιπρόσθετα, η ισχύουσα τιμή μεριδίου, βάση της οποίας εξάγεται το ποσό του δικαιούμενου μερίσματος 25ετίας, ανέρχεται στα 7,619 €, όπως έχει διαμορφωθεί από το έτος 2011, δηλαδή το ΒΟΕΑ υπολογίζεται προς όφελος των παιδιών, με τιμή μεριδίου υψηλότερη κατά 47% περίπου, από αυτή που ισχύει σήμερα (5,1524 €).

Ο ΥΕΘΑ υπογράμμισε πως, όσον αφορά στη διαφορά του χορηγούμενου ΒΟΕΑ του ΜΤΣ, έναντι των αντιστοίχων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, γνωρίζεται ότι το πρώτο παρέχει τα μικρότερα (έως και 55%) μερίσματα, σε σχέση με τα άλλα δύο. Και αυτό αιτιολογείται στο γεγονός ότι, οι εισφορές υπέρ MTN – ΜΤΑ/ΒΟΕΑ ανέρχονται σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με τις εισφορές υπέρ ΜΤΣ/ΒΟΕΑ.

Συναφώς, κατόπιν εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών των αρμόδιων αρχών, σχετικά με τα παραπάνω, προέκυψε εκτιμώμενο αρνητικό πρόσημο στο σχετικό αναλογιστικό ισοζύγιο (περιόδου ετών 2020 – 2070). Επίσης, η παρατηρούμενη αυτή αναλογιστική ανισορροπία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει μια διαχρονική μείωση του μέσου όρου του χορηγούμενου μερίσματος κατά 5,3%, καθώς ένα μέρος του αναλογιστικού ελλείμματος του ΒΟΕΑ, θα απορροφηθεί με μείωση του μερίσματος.

Προς επίρρωση των στοιχείων αυτών, υπενθυμίζεται η εμφανής δυσαναλογία στα ποσά εισφορών μετόχων υπέρ ΒΟΕΑ με τα μερίσματα των μερισματούχων σε αναλογία 6/1. Συνοψίζοντας, το ΔΣ/ΜΤΣ (με τη συμμετοχή και εν αποστρατεία στελεχών), εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τις υποβληθείσες προτάσεις, αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 0,5 στον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, για τη διάρκεια καταβολής εισφορών ως μερισματούχος, ως επωφελές μέτρο στο πλαίσιο αποφυγής διαρκούς επιβάρυνσης του ΜΤΣ και μείωσης της δυσαναλογίας των εισφορών μεταξύ μετόχων και μερισματούχων.

Ο ΥΕΘΑ κατέληξε πως σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση των ανωτέρω δύναται να επανεξεταστεί από το ΔΣ/ΜΤΣ σε επόμενη συνεδρίασή του, κατόπιν της σχετικής πρότασης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.