Πολεμικό Ναυτικό: Πολύ σύντομα οι πρώτες τορπίλες SeaHake mod 4 για τα Type 214 και το υ/β “Ωκεανός”Παρά τις πληροφορίες περί του αντιθέτου που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας, η σύμβαση 014Β/2021 μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της γερμανικής κατασκευάστριας εταιρείας ATLAS ELEKTRONIK GmbH για την προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) τορπιλών μάχης τύπου «SeaHake mod 4 Heavyweight», την εν συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) και την προμήθεια συναφών ειδών και υπηρεσιών, υπεγράφη στις 31 Μαρτίου 2022. Αυτό προκύπτει και από τη σχετική ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ στις 31 Μαρτίου 2022.«Υπογραφή Σύμβασης υπ’ αριθ. 014Β/21 μεταξύ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και Εταιρείας «ATLAS ELEKTRONIK GmbH»

Την 31 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η Σύμβαση υπ’ αριθ. 014Β/21, η οποία αφορά στην «Αναβάθμιση Τορπιλικού Δυναμικού του ΠΝ – Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Τορπιλών Ελληνικών Υποβρυχίων».

Περίπου 40 ημέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ψήφιση από τη Βουλή του Νόμου 4891 «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας» (ΦΕΚ 27A΄ της 18 Φεβρουαρίου 2022), στο Κεφάλαιο Β΄, Άρθρο 5 του οποίου περιέχεται η έγκριση του σχεδίου σύμβασης. Επισημαίνεται, ότι την εκτέλεση της σύμβασης παρακολουθεί επιτροπή του συνέστησε το ΓΕΝ (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού), μετά την υπογραφή της. Επιπροσθέτως, με βάση αξιόπιστες πληροφορίες, είναι πιθανό εντός του τρέχοντος μηνός να παραδοθεί μικρός αριθμός τορπιλών, περίπου δύο μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο από τη σύμβαση.