Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 του ν.δ.1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας – παραίτησης τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Δογραματζή Κωνσταντίνο του Στυλιανού (ΑΜ:64574), που γεννήθηκε το έτος 1987 στην Καβάλα.

β. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Συρρή Χριστόφορο του Μιχαήλ (ΑΜ:65373), που γεννήθηκε το έτος 1988 στη Χίο.

γ. Υπολοχαγό Πεζικού Παπαδόπουλο Δημήτριο του Στεφάνου (ΑΜ:64096), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Θεσσαλονίκη.

δ. Υπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατραντζή Δημήτριο του Αθανασίου (ΑΜ:64102), που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα.

ε. Υπολοχαγό Τεχνικού Τράσια Νικόλαο του Θεοφάνη (ΑΜ:63115), που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Καστοριά.

στ. Υπολοχαγό Τεχνικού Σοφό Χρυσοβαλάντη του Γρηγορίου (ΑΜ:63125), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα.

ζ. Υπολοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Κορωνιό Νικόλαο του Ευαγγέλου (ΑΜ:67862), που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Πάτρα Αχαΐας.

η. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Χονδρό Νικόλαο του Ηλία (ΑΜ:66542), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Ξάνθη.

θ. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Δημοπούλου Αθανασία του Δημητρίου (ΑΜ:67950), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

ι. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Τζιαμπάζη Τριανταφυλλιά του Παναγιώτη (ΑΜ:68013), που γεννήθηκε το έτος 1970 στις Σέρρες.

ια. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Ντέμκα Ζωή του Στέργιου (ΑΜ:68333), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Κοζάνη.

ιβ. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Μαυράκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:69214), που γεννήθηκε το έτος 1972 στον Πειραιά.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.