Στρατός Ξηράς: Ποιοι Συνταγματάρχες Όπλων-Σωμάτων τέθηκαν ΕΟΘΣας κοινοποιούμε τις:

α. «ΑΠΟΦΑΣΗ Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων - ΣΧΕΣ Ο» ΑΔΑ: Ψ9Δ96-5ΗΠ ΕΔΥΕΘΑ: 73/2023:

1. Θέτουμε Εκτός Οργανικών Θέσεων τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων από 21-01-2023, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(2) και 8β του άρθρου 18 του ν.2439/1996:

α. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Λαζάρου Γεώργιο του Ευαγγέλου ΑΜ:49056.

β. Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Σπυρόπουλο Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:49100.

γ. Πυροβολικού Δελήβεη Χρήστο του Δημητρίου ΑΜ:49101.

δ. Αεροπορίας Στρατού Ελαφράς Υπηρεσίας Φιλιππάτο Δημήτριο του Νικολάου ΑΜ:49126.

β. «ΑΠΟΦΑΣΗ Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων - ΣΧΕΣ Σ» ΑΔΑ: 6Ξ4Β6-ΡΕΡ ΕΔΥΕΘΑ: 72/2023:

1. Θέτουμε Εκτός Οργανικών Θέσεων τους παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων από 04-03-2023, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν για δεύτερη φορά ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» και επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(2) και 8β του άρθρου 18 του ν.2439/1996:

α. Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Παντελίδη Κωνσταντίνο του Παράσχου ΑΜ:48657
β. Υγειονομικού Ιατρών Βίλλια Κωνσταντίνο του ΑποστόλουΑΜ:46511.
γ. Υγειονομικού Ιατρών Κάρμα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ:46512.
δ. Υγειονομικού Ιατρών Λυγερό Μιχαήλ-Νικόλαο του Πάνου ΑΜ:46514.
Νεότερη Παλαιότερη