ΠΟΕΣ: Παραμονή των ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις με μετάταξη στον θεσμό των ΕΠ.ΟΠ.Σημαντικός αριθμός Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα απολυθεί σύντομα, καθώς λήγει η εξαετής σύμβασή του. Η ΠΟΕΣ ανακινεί το θέμα, εν μέσω της υποστελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και θεωρεί ότι τα εν λόγω στελέχη είναι εκπαιδευμένα και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των ΕΔ.

«Για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να τους δώσει την ευκαιρία να παραμείνουν στις ΕΔ με μετάταξη στο θεσμό των ΕΠΟΠ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο και το ΥΠΕΘΑ, η ΠΟΕΣ αναφέρει: «Το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά παράπονα και κραυγές αγωνίας φτάνουν στην Ομοσπονδία μας από Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης των οποίων η σύμβαση λήγει εντός του προσεχούς Μαϊου, δηλαδή σε λίγο παραπάνω από ένα μήνα σύμφωνα με τα ισχύοντα στα σχετικά, γεγονός που υποδηλώνει και την αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλίας.

Είναι γνωστό ότι στις ΕΔ υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, όπως εξάλλου έχουμε αναδείξει κατ΄ επανάληψη. Οι δε, ΟΒΑ είναι στελέχη εκπαιδευμένα, που προσεχώς κλείνουν έξι (6) έτη υπηρεσίας, είναι στελέχη που ήδη υπηρετούν και γνωρίζουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ΕΔ. Για ποιον λόγο η Πολιτεία επιλέγει την περαιτέρω υποστελέχωση που θα έρθει από την απόλυσή τους, από την παραμονή των εν λόγω στελεχών που μόνο οφέλη θα έχει για την Υπηρεσία;

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι στους ΟΒΑ πρέπει όχι μόνο να δοθεί η δυνατότητα επιλογής για περαιτέρω παραμονή στις ΕΔ, αλλά να γίνει μέσα από τη μετάταξη στο θεσμό των ΕΠΟΠ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 8 της (β) σχετικής, ως εξής:

Άρθρο 9
Ολοκλήρωση Χρόνου Ανακατάταξης

-Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος της εξαετούς ανακατάταξης, παρέχεται στους ΟΒΑ το δικαίωμα επιλογής για απόλυση κατά τις προβλέψεις της σύμβασής τους ή για παραμονή στις ΕΔ με μετάταξη στο θεσμό των ΕΠΟΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (Α΄ 166).

-Η αίτηση παραμονής τους υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της εξαετούς σύμβασης και μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί, ενώ δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) καθώς και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).

-Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της σύμβασης πριν την ψήφιση του παρόντος, το δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται εξίσου στους δικαιούχους», καταλήγει η επιστολή.
Νεότερη Παλαιότερη