Τροποποίηση Διακλαδικού Κανονισμού Στολών Στρατιωτικού προσωπικού–Τι αφορά (ΦΕΚ)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 37/2023
ΦΕΚ 82/Α/3-4-2023

Τροποποίηση του π.δ. 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 14)

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 8 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (π.δ. 18/2015, Α' 14)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 «Χρήση του διακριτικού σήματος της Ελληνικής Σημαίας στις στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.».

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:Νεότερη Παλαιότερη