Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό ΕΠΟΠ – Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 6Κ326-Σ4Ψ ΕΔΥΕΘΑ: 74

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/6/656685/Σ.3056/25 Απρ 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2022-2023».

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/5/656819/Σ.3120/25 Απρ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2022 – 2023».

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/6/656820/Σ.3121/25 Απρ 23 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Ετών 2022-2023».

δ. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/7/656694/Σ. 3061/25 Απρ 23 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».

ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/2/656821/Σ.3122/25 Απρ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023»...

Δείτε την σχετική απόφαση:


εποπ-6Κ326-Σ4Ψ by enoplos.gr

Νεότερη Παλαιότερη