Οικονομική επιβάρυνση έως και 3 μισθών στους ΕΠΟΠ που αποστρατεύονται μετά την 01 Μαρ 2022–Τι συμβαίνειΗ ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γραμματείας ΕΠΟΠ, απέστειλε προς ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ έγγραφο με το οποίο αναδεικνύει ένα σοβαρό θέμα που αφορά τις αποστρατείες των ΕΠΟΠ μετά την 1 Μαρτίου 2022.

Ειδικότερα η ΠΟΜΕΝΣ αναφέρει:

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 1 άρθρο 24 του ν.5018/2023, το οποίο η ισχύ του τέθηκε από 01 Μαρ 2022, «Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους». Επιπλέον στο εδάφιο 5, του όμοιου άρθρου αναφέρεται: «το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά και για τους ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς», στην κατηγορία των οποίων ανήκουν και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 445/1974, όπου αναφέρεται ότι οι «Μόνιμοι Υπξκοί προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές και εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών».

Διαπιστώνουμε ότι εξαιρούνται οι Μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου σε αντιθέσει με τα διαβαλλόμενα στη κείμενη νομοθεσία όπως προαναφέρθηκε. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την οικονομική επιβάρυνση στο συγκεκριμένο προσωπικό που έχει αποστρατευτεί από 01 Μαρτίου 2022 και έπειτα, καθόσον καλούνται να επιστρέψουν έως και τρεις (3) μισθοδοσίες, χάνοντας τόσο τακτικές αποδοχές όσο και ημέρες ασφάλισης, εν αντιθέσει με Μόνιμους Υπξκούς έτερων προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ, οι οποίοι κατά την αποστρατεία τους δεν καταβάλουν εισφορές και εισέρχονται με ευνοϊκότερες οικονομικά συνθήκες στον ιδιωτικό τους βίο.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 40 του Ν.Δ. 445/1974, απονέμεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ και ΕΜΘ που διαγράφονται από την ενεργό υπηρεσία, ο επόμενος αποστρατευτικός βαθμός, εξαιρώντας λανθασμένα τους ΕΠΟΠ στους οποίους δεν απονέμεται ο βαθμός κατά της αποχώρησης τους από την ενεργό υπηρεσία, όπως αυτό προβλέπεται. Σε αντίθεση με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) το οποίο απονέμει κανονικά τον επόμενο αποστρατευτικό βαθμό στους Μονιμοποιηθέντων Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) κατά την διαγραφή τους από την ενεργό υπηρεσία.

Τονίζεται ότι, το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την οικονομική επιβάρυνση των Επαγγελματιών Οπλιτών, δημιουργεί επιπλέον το αίσθημα της αδικίας και ανισότητάς, μεταξύ συναδέλφων Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ.
Νεότερη Παλαιότερη