«Συνδέοντας την Έρευνα με την Αμυντική Βιομηχανία»Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως συντονιστής του Δικτύου gnΩsi, του μεγαλύτερου στη χώρα Δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, διοργανώνει παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Συνδέοντας την Έρευνα με την Αμυντική Βιομηχανία» τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο Σαρόγλειο Μέγαρο (Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας, 106 75 Αθήνα). 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (Σύνδεσμοι της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εταιρείες) επί των δραστηριοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως σε θέματα προγραμμάτων Ε&Α για μελλοντικές συνεργασίες. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία σε θέματα άμυνας, από τον κο Volken Bäcker, Project and Policy Officer, European Defence Innovation. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών εταιρειών στις θεματικές ενότητες: 

Artificial Intelligence, Decision Making, Autonomous Systems
Security, Sensors, Cybersecurity, 
Advanced Materials, Space, Energy & Environment

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ο ΣΕΚΠΥ και η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας.  Από την πλευρά των εταιρειών, θα παρίστανται με εκπροσώπους τους η Lockheed Martin, η Airbus, η Theon, η CAE, η Intracom Defence, η UCANDRONE, η Prisma Electronics , η Adamant Composites, η Terra Spatium και η 8Bells.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται προεγγραφή  εδώ έως τις 7/5/2023. 

Η ημερίδα υποστηρίζεται και από το Enterprise Europe Network, που συντονίζει στην Ελλάδα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και διοργανώνει το επίσημο matchmaking event της DEFEA.
Σχετικά με το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών. 

Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ορίστηκε Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το νέο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) σε 13 θεματικές περιοχές. Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής από το 1998 αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες:
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | Ιωάννα Ηλιάδη | iliadi@praxinetwork.gr | 210 3607690

Νεότερη Παλαιότερη