ΠΑΣΕΣ: Τα κόμματα να τοποθετηθούν πριν τις εκλογές για σειρά θεμάτων που αφορούν τα στελέχη των ΕΔΤο ΔΣ ΠΑΣΕΣ αισθάνεται διπλά δικαιωμένο όσον αφορά την καταβολή των αυξήσεων στους συναδέλφους του θεσμού ΕΜΘ. Η καταβολή των χρημάτων σε όσους εξ αυτών  υπηρετούν στην ΠΑ έγινε στην τρέχουσα μισθοδοσία όπως είχαμε επισημάνει με την Ανακοίνωση ΠΑ.Σ.Ε.Σ. της 29-4-2023. Το ποσό της αύξησης, είναι πραγματικά πολύ μικρό,  κάτι που επίσης επισημάναμε τόσο με την Ανακοίνωση ΠΑ.Σ.Ε.Σ. της 16-3-2023 όσο και με τη δημόσια τοποθέτηση-παρέμβαση του Α΄ Αντιπροέδρου μας, κ. Κασιδόπουλου, ότι οι επερχόμενες αυξήσεις στους Ε.Μ.Θ. δεν καλύπτουν «ούτε τα μακαρόνια του μήνα». 

Το γεγονός αυτό έχει γεμίσει απογοήτευση τα χιλιάδες στελέχη του θεσμού ΕΜΘ  καθώς μετά από 30 έτη υπηρεσίας στις ΕΔ και λαμβάνοντας πλέον τον τιμητικό τίτλο του  Αξκού, περίμεναν μια μισθολογική αύξηση «ανάσα» στα οικονομικά τους και όχι ένα χρηματικό ποσό που τους αδικεί αν όχι προσβάλει-υποτιμά. 

Με αφορμή λοιπόν της μισθολογικής «αύξησης» των Αξκών του θεσμού ΕΜΘ αλλά και της ανησυχίας των στρατιωτικών για το εάν η πρόσφατη Έκθεση της Κομισιόν επηρεάζει και τα οικονομικά του Ειδικού Μισθολογίου μας (πχ κινδυνεύει να υπάρξει αναστολή της όποιας εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2024 ή όχι;)  θεωρούμε ως ΔΣ ΠΑ.Σ.Ε.Σ. πως ίσως είναι «χρυσή» ευκαιρία, όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν επίσημα και σαφώς πριν τις επερχόμενες εκλογές για μια σειρά ζωτικών θεμάτων του κλάδου μας και συγκεκριμένα:

1. Συμφωνούν στη σύνταξη νέου Ειδικού Μισθολογίου για τους στρατιωτικούς και τι αυξήσεις είναι διατεθειμένοι να προτείνουν; Συμφωνούν πως άμεσα πρέπει να εξαλειφθεί το φαινόμενο οι Αξκοί ΕΜΘ να πληρώνονται κλιμάκιο μικρότερου βαθμού από αυτόν που φέρουν βαθμολογικά. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι προτεινόμενοι από αυ-τούς  μισθοί των Ανθυπολοχαγού και Λοχία. 

2. Συμφωνούν με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού; Θυμίζεται  πως  στον  ιδιωτικό τομέα καταβάλλεται κανονικά.

3. Συμφωνούν με την ψήφιση νέας ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής εργασίας ώστε να πληρώνονται και οι οκτώ (8) ώρες νυχτερινής απασχόλησης και όχι μόνο οι πέντε (5) όπως συμβαίνει σήμερα; Θυμίζεται πως οι συνάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας πληρώνονται κανονικά.

4. Συμφωνούν με την επαναφορά για εξαγορά της προσαύξησης κατά τρία (3) έτη (πλασματικός χρόνος ασφάλισης) για τους στρατιωτικούς που κατετάγησαν στις τάξεις των ΕΔ τα έτη 1990-1995 στο ποσοστό 6,67% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών; Θυμίζεται πως ουσιαστικά είναι ανενεργή πλέον η εν λόγω διάταξη καθώς το κόστος εξαγοράς την τρέχουσα περίοδο είναι απαγορευτικό.

5.        Συμφωνούν με την επαναφορά της εξαγοράς της μάχιμης πενταετίας στα στελέχη; Θυμίζεται ότι πλέον η πολιτεία αντιμετωπίζει το ίδιο τα στελέχη που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών σε παραμεθόριες περιοχές, πολεμικά σκάφη και πτέρυγες-σμηναρχίες μάχης με αυτά που λόγω ειδικότητας είναι σταθερά σε ένα μέρος επί 35 έτη.  Δίνει σε όλους το δικαίωμα δηλαδή εξαγοράς μιας πενταετίας ενώ εισηγούμαστε όλοι να δικαιούνται εξαγοράς πέντε (5) ετών και έξτρα πενταετία για όσους υπηρέτησαν σε μάχιμες μονάδες.

6. Συμφωνούν με την εισαγωγή όλων των στρατιωτικών στα βαρέα και ανθυγιεινά ή κατ΄ελάχιστο όσων εκτελούν ίδιες εργασίες με τους υπόλοιπους πολίτες που τα παίρνουν. Θυμίζεται χαρακτηριστικά ότι το εργαζόμενο προσωπικό σε αερολιμένες και αεροπορικές βάσεις λαμβάνει βαρέα και ανθυγιεινά εάν είναι μόνιμος υπάλληλος και όχι αν είναι στρα-τιωτικός.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
    Χαριτίδης Χαρίτων                                Κατραντζόγλου Ιωάννης
   6983-501588                                                   6983-505524