Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας -παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Καραναγνώστη Παναγιώτη του Σωτηρίου (ΑΜ: 63535), που γεννήθηκε το έτος 1986 στο Μαρούσι Αττικής.

β. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Δημητρίου Ειρήνη του Βασιλείου (ΑΜ:68218), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα.

γ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Χατζηγεωργιάδου Αναστασία του Ιωάννη (ΑΜ:68256), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Θεσσαλονίκη.

δ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Αντωνιάδου Χριστίνα του Αναστασίου (ΑΜ:68315), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Θεσσαλονίκη.

ε. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Καραδήμα Βάγια του Θωμά (ΑΜ:68325), που γεννήθηκε το έτος 1967 στον Πρόδρομο Τρικάλων.

στ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Κύρου Μαρία του Χρήστου (ΑΜ:68330), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

ζ. Ανθυπολοχαγό Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητροδήμο Θωμά του Κωνσταντίνου (ΑΜ:68433), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αθήνα.

η. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Γκουλουράκη Παναγιώτη του Αναστασίου (ΑΜ:68404), που γεννήθηκε το έτος 1972 στον Προβατά Σερρών.

θ. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Τράντη Απόστολο του Αριστείδη (ΑΜ:69778), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Κοζάνη.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Νεότερη Παλαιότερη