Έγγραφο ΓΕΣ: Σε ποιους Στρατιωτικούς χορηγείται άδεια/απαλλαγήΣύμφωνα με από 23 Μάϊ 23 έγγραφο ΓΕΣ/Β1, που δημοσιοποίησε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ., χορηγείται άδεια/απαλλαγή στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ΣΞ των οποίων τα τέκνα μετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά (Χορήγηση Άδειας στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό των ΕΔ ενόψει των Επικείμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι ενόψει των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χορηγείται άδεια/απαλλαγή στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΣΞ, του οποίου τα τέκνα μετέχουν στις εξετάσεις, όπως παρακάτω:

α. Στο προσωπικό που διαμένει στον ίδιο τόπο με την οικογένειά του, απαλλαγή από τα καθήκοντά του κατά τις ημέρες των γραπτών εξετάσεων των τέκνων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων.

β. Στο προσωπικό που διαμένει σε άλλο τόπο από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του, ειδική άδεια 15 ημερών πέραν της δικαιούμενης κανονικής και 2 επιπλέον ημερών για κάθε ειδικό μάθημα.

2. Η ανωτέρω άδεια, να χορηγηθεί στους δικαιούχους με μέριμνα των αρμοδίων για τη χορήγηση κανονικής άδειας, Δκσεων/Δνσεων.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι είναι και οι δύο (2) γονείς, οι διευκολύνσεις θα παρέχονται στον έναν εκ των δύο.

4. Η άδεια αφορά και το προσωπικό, του οποίου τα τέκνα μετέχουν στις εξετάσεις και ανήκουν στην κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού».

5. Εφιστάται η προσοχή όλων των εμπλεκόμενων, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων χορήγησης των διευκολύνσεων στους δικαιούχους των κατηγοριών των παρ. 1, 3 και 4 του παρόντος, καθώς και του χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να επιμηκυνθεί, πέραν της εξεταστικής περιόδου.
Νεότερη Παλαιότερη