Έγγραφο ΕΑΑΑ προς ΕΦΚΑ σχετικά με Επανυπολογισμό Συντάξεων μετά τη κατάργηση παρακράτησης Ν.4093/12ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός Συντάξεων

Σχετ.: Ν.5018/2023 (ΦΕΚΑ/25-2-23)

Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

α. Οι συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ., ως γνωστόν, επαναϋπολογίστηκαν από 1/4/23, μετά τη κατάργηση από 1/1/21 της παρακράτησης του Ν.4093/12 από το μέρισμα τους, βάσει του Ν.5018/23, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσό της μείωσης του Ν.4093/12, που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού του συνόλου της παλαιάς σύνταξης προ φόρου, με συνέπεια να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα, το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς.

β. Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής συντάξεων τους δεν έχουν αναφερθεί σχετικές επεξηγήσεις.

γ. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων έγινε από 1/4/2023 και όχι από 1/1/2021, ημερομηνίας κατάργησης της εν λόγω παρακράτησης.

Κατόπιν των ανωτέρων σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, προκείμενου να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για, τυχόν, διεκδικήσεις αναδρομικών.

Ο Πρόεδρος Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΑσμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης

Ακριβές Αντίγραφο Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων. Αναγνωστάκης Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ