Διαθέσεις / Αποσπάσεις προσωπικούΗ ΠΟΕΣ σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Δυτικού Τομέα Αθηνών φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα των αποσπάσεων/διαθέσεων προσωπικού για τη θερινή λειτουργία των θερέτρων και λοιπών δομών. Αποσπάσεις και διαθέσεις που δεν ενδιαφέρονται για την υπηρεσιακή καθημερινότητα των στρατιωτικών, που συμπιέζουν τα οικονομικά τους και τον οικογενειακό προγραμματισμό τους, που διαρκώς προτάσσουν κάθε χρόνο την "παγιωμένη κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών", αντί να επιδιώκουν τη μόνιμη λυση του προβλήματος. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.  
 
ΘΕΜΑ:   Προσωπικό Διοικητικά (Αποσπάσεις – Διαθέσεις)

ΣΧΕΤ.:  α.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 910/2020 έγγραφο μας

        β.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 104/2023 έγγραφό Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.


              Κύριε Υπουργέ.

 Δεν πρόκειται καν για κοινό μυστικό ότι η Υπηρεσία προσπαθεί με πάντα με πρόχειρους τρόπους να καλύπτει εκ των έσω τα προβλήματά της. Συνήθως το «μέσον» για να επιτυγχάνεται αυτό, είναι το προσωπικό, που διαρκώς μετακινείται από θέση σε θέση ανάλογα με τις ανά περίπτωση ανάγκες.

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.) με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, φέρνει στο προσκήνιο παράπονα στελεχών τα οποία αφορούν περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά [ιδέτε (α) σχετικό]. Αναφερόμαστε στη στελέχωση των θέρετρων Αξκών - Υπαξκών, ΚΑΑΥ, ΕΚΕΜΣ, συνήθως κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο, με τη παγιωμένη τακτική των αποσπάσεων και διαθέσεων.

 Αν και το εν λόγω πρόβλημα είναι κάθε χρόνο γνωστό, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Υπηρεσία δεν πράττει τίποτα προς τη λύση του προβλήματος, που δεν είναι άλλο από τις τακτικές μεταθέσεις, παρά αναλώνεται στις συνηθισμένες πρόχειρες λύσεις μετακίνησης προσωπικού, αδιαφορώντας για το πλήθος προβλημάτων που αυτές δημιουργούν.

 Μερικά ενδεικτικά προβλήματα είναι τα εξής:

Επιβάρυνση οικονομικού προϋπολογισμού, αφού τα στελέχη συνήθως καλούνται να μετακινούνται με ιδία έξοδα σε πολλαπλάσιες αποστάσεις.
Διατάραξη οικογενειακού προγραμματισμού, αφού ουδέποτε λαμβάνεται υπόψιν η οικογενειακή κατάσταση των στελεχών και οι ανάγκες που μπορεί να πηγάζουν εξ αυτής (πχ φύλαξη τέκνων).
Απλήρωτη υπερωριακή εργασία.
Δυσμενείς συνθήκες εργασίας με ελαστικοποίηση εργασιακών δικαιωμάτων.
Συσσώρευση προβλημάτων στην κανονική Υπηρεσία λόγω της απουσίας τους.

             Κύριε Υπουργέ.

 Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το προσωπικό προέρχεται από μία σειρά έμμεσων περικοπών που με αλαζονεία έχουν βαπτιστεί παροχές και αυτό εν μέσω μια έκρηξης στο καθημερινό κόστος ζωής. Τα στελέχη δεν μπορούν να επωμίζονται οικονομικά την ανεπάρκεια σε προσωπικό των Υπηρεσιών, ούτε να μετακυλίουν το πρόβλημα στις οικογένειές τους.

 Εφόσον κρίνεται αναγκαία κάθε έτος η στελέχωση θέρετρων και παρεμφερών Υπηρεσιών, τότε αυτές θα πρέπει να στελεχώνονται σε μόνιμη βάση από το αναγκαίο προσωπικό και όχι να καταφεύγουμε διαρκώς στην εύκολη λύση των αποσπάσεων / διαθέσεων.

 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να εκδώσετε ΥΑ με την οποίαν να καθορίζεται ρητώς ότι εν λόγω Υπηρεσίες οφείλουν να στελεχώνονται σε μόνιμη βάση κα ακολούθως να συμπεριλαμβάνονται στους τακτικούς κύκλους μεταθέσεων.
-- 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.