«Αναδιάρθρωση και εξοπλισμός με διαφάνεια των Ενόπλων Δυνάμεων»Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με πατριωτικό πνεύμα, στήριξε την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, ψηφίζοντας διεθνείς αμυντικές συμφωνίες και εξοπλιστικά προγράμματα, όπου κρίθηκε σκόπιμο. Όμως οι αναγκαίες δαπάνες γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να γίνονται με διαφανή τρόπο και να αξιοποιούνται κατάλληλα προς όφελος της χώρας. 

Επιδιώκουμε διαχρονικά να λαμβάνονται αποφάσεις που να συντείνουν στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας μας, στηρίζοντας και ενισχύοντάς την μέσω του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού και των απαιτούμενων θεσμικών διαδικασιών. 

Ο Τομέας Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κρίνει ότι η αμυντική θωράκιση πρωτίστως προϋποθέτει:

. Εθνική συνεννόηση στον καθορισμό Κοινής Αμυντικής Πολιτικής σε Εθνικά θέματα, με συμμετοχή όλων των ενταγμένων στη Βουλή πολιτικών φορέων,

. Θέσπιση ενός σύγχρονου τεχνολογικά, μακροχρόνιου σχεδιασμού αμυντικής πολιτικής και επιχειρησιακής σχεδίασης των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα στοχεύει στην ορθή και μελετημένη αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, στις νέες μορφές πολέμου, την υβριδική διάσταση της απειλής και τον πόλεμο διά υποκατάστατων, δρώντας στην τέταρτη και την πέμπτη διάσταση, 

. Υλοποίηση ενός θεσμικά εγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος, άμεσα συνδεδεμένου με την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων,

. Εφαρμογή διαφάνειας και διαύγειας στις προμήθειες αμυντικού και μη υλικού, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία, όπως θα προκύπτουν κατά κανόνα από ανταγωνιστικές προσφορές μέσω διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών,

. Διασφάλιση πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης υποκατασκευαστικού έργου για την Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας,

. Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Βουλής.

Γραμματεία Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής