Οι στρατιωτικοί παραπονούνται για δυσχέρεια στην προμήθεια φαρμάκωνΤο τελευταιο διάστημα έχουν δει το φως παράπονα σχετικά με τη δυσχέρεια στην προμήθεια φαρμάκων από στρατιωτικούς, μέσω κάποιων μη συμβεβλημένων φαρμακείων, κατ΄αρχάς στην Αττική. Η Ένωση Στρατιωτικών Νήσων (ΕΣΠΕΕΝΠΑ) διερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι είναι βάσιμο. Πλέον, μαζί με την ΠΟΕΣ αναδεικνύουν με ανησυχία το πρόβλημα αυτό, το οποίο φαίνεται ότι δεν ήταν άγνωστο, και που καθιστά τους στρατιωτικούς πολίτες δεύτερης κατηγορίας αποκλείοντάς τους εν μέρει από το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην Υγεία. 

Εκτός βέβαια αν πληρώσουν το φάρμακο εξ ολοκλήρου ιδιωτικά. Υπενθυμίζουμε ότι με το ν.5018/2023 του ΥΠΕΘΑ είχε θσμοθετηθεί η δυνατότητα προμηθειας φαρμάκων από όλα τα φαρμακεία, ωστόσο εκκρεμεί η υλοποίηση εν λόγω πρόνοιας όπως έχουμε αναδείξει. Ευελπιστούμε ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί άμεσα και σε κάθε περιπτωση πριν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
 
 
ΘΕΜΑ: Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Προμήθεια Φαρμάκων)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25, «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»)
β. Αρ. πρωτ. 5562/29-12-2022 έγγραφο ΠΦΣ
γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 593/2023/ΠΟΕΣ
δ. ΠΔ 62/2023 (ΦΕΚ Α΄ 114, «Υγειονομική περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)
ε. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 053/2023 έγγραφό Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.

Κύριε Υπουργέ.

Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας διαρκώς αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα ελάχιστα από αυτά επιλύονται, κάτι που αποδεικνύεται και από το (δ) σχετικό, το οποίο θα σχολιάσουμε εκτενώς κατά το προσεχές διάστημα.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α.) με το (ε) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, φέρνει στο προσκήνιο καταγγελίες στελεχών του ΠΝ αναφορικά με τρία θέματα:

α. Την έλλειψη φαρμάκων στην αγορά που ενίοτε εξωθεί τα στελέχη σε μη συμβεβλημένα με το ΓΕΣ φαρμακεία.

β. Την αδυναμία εκτέλεσης άυλων συνταγών (λόγω άρνησης) επί πληρωμή, σε μη συμβεβλημένα με το ΓΕΣ φαρμακεία.

γ. Την (υπό συνθήκες) εξώθηση των στελεχών στην εξ ολοκλήρου προμήθεια των φαρμάκων, δίχως δυνατότητα αποζημίωσης της δαπάνης κατά τα προβλεπόμενα. Με λίγα λόγια, στην έμμεση ιδιωτικοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αφού η έτερη «δυνατότητα» είναι η μη προμήθεια του φαρμάκου.

Το (β) σχετικό έγγραφο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε άγνωστο, ούτε τωρινό. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι παρά τη χορήγηση διευκρινίσεων προς όλα τα φαρμακεία, το πρόβλημα παραμένει, όπως εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες των στρατιωτικών (σε πρώτη φάση τουλάχιστον στην Αττική).

Το εν λόγω γεγονός εγείρει δύο πολύ σοβαρά ερωτήματα, διότι θίγει ευθέως το κρίσιμο και συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα των στρατιωτικών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:

• Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα πολλά φαρμακεία που να εξακολουθούν να μην δέχονται την εκτέλεση συνταγών με αυτόν τον τρόπο παρά τις οδηγίες του ΠΦΣ;
• Πρόκειται για άγνοια, για άρνηση εφαρμογής ή για κάποιο εσωτερικό (πιθανώς μηχανογραφικό) συστημικό πρόβλημα που παρουσιάζεται και αναγκάζει τα φαρμακεία σε μια τέτοια πρακτική;

Κύριε Υπουργέ.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας αναδείξαμε τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης άρθρου 21 του (α) σχετικού, αναφορικά με τη δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων από όλα τα φαρμακεία, ανεξαρτήτως σύμβασης με το ΓΕΣ. Τα διαπιστωμένα προβλήματα υποδηλώνουν τη σπουδαιότητα της άμεσης επίλυσης του προβλήματος, διότι οι στρατιωτικοί καθίστανται στην πράξη πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δίχως άμεση πρόσβαση σε φάρμακα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, παρά τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την επίλυση του προβλήματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.