Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Ποιος ανέλαβε καθήκοντα νέου γενικού διευθυντή

 

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπαράκος, διορίζεται γενικός διευθυντής στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ).

Η θητεία του είναι διάρκειας ενός έτους. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΣ έγινε αντικατάσταση μελών της διοικητικής επιτροπής του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού.